Razpisujemo 2 delovni mesti

Objavljeno:

ZTS je uspešno kandidirala na Javnem razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za ve?jo zaposlenost 2016–2018, razpisovalca Urada republike Slovenije za mladino, pri MIZŠ.

Izbran je bil naš projekt TAPOS – taborniški pospeševalnik.

TAPOS – taborniški pospeševalnik smo poimenovali projekt, s katerem želimo dose?i tri cilje, ki bodo pripomogli k poslanstvu taborniške organizacije – ustvarjati boljši svet. Prvi je vpeljati program za mlade, stare 15 – 21 let, namenjen spoznavanju sebe in razvijanju specifi?nih veš?in. Drugi je razviti program za mlade, stare 22 – 29 let, namenjen pove?anju njihove zaposljivosti in zaposlenosti. Tretji je razvoj koncepta Taborniško podjetje, s katerim želimo taborniške vrednote vpeljati v gospodarstvo ter razviti lastne ideje za nova podjetja, ki bi delovala po teh na?elih.

Za delo na projektu razpisujemo dve delovni mesti:

Razpis Tapos – vodja-projekta

Razpis Tapos – projektni-sodelavec