Pridružili smo se Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Objavljeno:

V sredo, 5. aprila 2017, je Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije, na novinarski konferenci na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani javno podpisala Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave. V skupini po novem sodeluje tudi Zveza tabornikov Slovenije, ki se je na novinarski konferenci s podpisom uradno pridružila Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

Ministrstvu za okolje in prostor se s Predlogom za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave predlaga vzpostavitev instituta varuha narave, ker predstavniki Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj menijo, da obstaja potreba po neodvisnem institutu za varovanje koristi narave, kot jih opredeljuje obstoječa zakonodaja. Glede na pravno podlago, ki jo ponuja 159. člen Ustave RS Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj predlaga, da se vzpostavi institut varuha narave kot samostojni institut varuha okolja in narave.

Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave je nastal na Planinski zvezi Slovenije, vse organizacije pa želijo s to pobudo določiti, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se lahko vsak državljan v Sloveniji udeležuje planinskih pohodov, čebelarjenja, lova in drugih aktivnosti v naravi. S tem institutom se želi vzpostaviti glas narave, ki se sama ne more braniti pred vsemi posegi in aktivnostmi v njej, hkrati pa bo varuh narave lahko tudi ogledalo vsem organizacijam, ki izvajajo aktivnosti v naravnem okolju, ter bo pomagal pri opozarjanju na nepravilnosti v naravi in težave, s katerimi se srečujemo pri svojih dejavnostih.

»Pobuda, s katero želimo izoblikovati varuha narave, ki jo bomo podpisali in naslovili na Ministrstvo za okolje in prostor, da bi v Zakon o ohranjanju narave dala tudi inštitut varuha narave, je prava pot – podobne rešitve so poiskali tudi v tujini –, da najdemo nekoga, ki bo v imenu tistih, ki ne morejo skrbeti za svoje okolje, torej prebivalcev gozda, poskrbel za to, da bo tam mir in da se bomo lahko vsi svobodno gibali po gozdu in ga uporabljali,« je poudaril mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, ki je skupino vodil do konca marca. »Varuhinja človekovih pravic varuje naravo skozi prizmo pravice človeka do lepega, zdravega okolja, neokrnjene narave, tudi vode, mi pa želimo varovati tistega, ki ni varovan – to je žival, ki ima pravico do svojega življenjskega prostora. Skozi to prizmo je zrasla in se razvijala ideja o varuhu narave,« ga je dopolnil novi predsedujoči, dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije.

Slednji je na konfernci povabil tajnika ZTS Matica Stergarja, da se Zveza tabornikov Slovenije s podpisom uradno pridruži Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. Sledil je javni podpis Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave s strani predstavnikov članic Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Matic Stergar je ob tej priložnosti še napovedal Nacionalno konferenco o prostem pristopu k naravi. Povedal je, da taborniki že stoletje živimo z naravo in v naravi, ki je naš drugi dom, naš raziskovalni laboratorij in tempelj, je kraj, kjer preživimo največ prostega časa. V njej izpolnjujemo svoje poslanstvo. Kar vzamemo, se trudimo večkrat povrniti. Tudi v letu 2017 se ne bomo ustavili pri spodbujanju družbe k obiskovanju narave – nadaljevali bomo s svojimi aktivnostmi pod imenom Gremo v naravo! Tokrat s spodbudo za začetek širše družbene kampanje na temo prostega pristopa k naravi. Zaznavamo težnje, za katere menimo, da ne vodijo v pravo smer, zato želimo prispevati k spremembi toka dogodkov na način, skladen z našimi vrednotami. V ta namen načrtujemo Nacionalno konferenco o prostem dostopu do narave, predvidoma v prvi polovici junija 2017.

Foto-Manca-Čujež-14