V civilni zaščiti že 40 let!

Objavljeno:

Med potresom v Posočju leta 1976 smo bili taborniki med prvimi, ki smo priskočili na pomoč ogroženemu prebivalstvu, kar je bil povod za organizirano vključitev ZTS v Civilno zaščito. Danes, 40 let kasneje, deluje v sistemu za zaščito in reševanje 19 taborniških enot za postavljanje zasilnih prebivališč (ZTS-PZP, 110 članov), enota za postavljanje mobilne bolnišnice (ZTS-MOBSTAC, 12 članov) in enota za vodenje in upravljanje zasilnih naselij (ZTS-VUZN, 10 članov). Letos spomladi sta bila poleg redne vaje v Bohinju dva posveta enot ZTS-PZP, na katerih smo s simulacijo potresa preverili usposobljenost enot in obogatili našo zakladnico znanja.

To bo pomembno prispevalo k učinkovitejšemu managementu začasnih naselij v prihodnje. Razvoj delovanja ZTS v CZ bo namreč šel v smeri rasti in kvalitete: želimo si, da bi v prihodnjih 10 letih imel vsak rod s 50 člani ali več in ustreznim številom odraslih vsaj eno enoto, poleg tega pa hočemo izboljševati delovanje, bogatiti znanje in razvijati sodelovanje pri zasnovi in organiziranju delovanja večjih začasnih naselij še z drugimi organizacijami.