Fotoorientacija (MZT)

22 Okt

V kategoriji: Koledar

Fotoorientacija je namenjena vsem tabornikom MZT. Na akciji udeleženci dobijo slike lokacij, ki jih morajo prepoznati, najti in na katerih jih ?akajo KT-ji z zabavnimi nalogami. Tako skupaj z vodom v ?evljih ali na koleš?kih spoznavajo bolj in manj znane koti?ke Ljubljane in se pokažejo svojo iznajdljivosti in znanje na šaljivih preizkušnjah.


Zagovori projektov – oktober

13 Okt

V kategoriji: Koledar

Vsak drugi ?etrtek v oktobru potekajo na Einspielerjevi 9 zagovori projektov (vsi te?aji) za PP, RR in gr?e. Za zagovor projekta mora te?ajnik kontaktirati mentorja, ki mu mora pred zagovorom potrditi poro?ilo projekta.

 


Zlata Puščica (RTT)

08 Okt

V kategoriji: Koledar

Zlata puš?ica je taborniško lokostrelsko tekmovanje, ki ga za vse tabornike organizira Rod tršati tur.

 


GROF (RDGO Celje)

08 Okt

V kategoriji: Koledar

GROF ali daljše GRajska Orientacijska Fešta, ki poteka na Celjskem gradu, je šaljivo in sproš?eno tekmovanje s srednjeveško tematiko, sestavljeno iz dveh delov – zabavnih nalog in igric ter orientacije. Namenjeno je GG in starejšim, organizira pa ga RDGO Celje. Ve? o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani.

 


Kolegij načelnika ZTS

02 Okt

V kategoriji: Koledar

To bo  dogodek, namenjen vsem prostovoljcem (PP in starejši), predvsem pa na?elnikom in starešinam rodov ter obmo?ij, ki jim udeležbo še posebej toplo priporo?amo.

S tem dogodkom želimo pove?ati dvosmerni pretok informacij ter u?inkovitost sodelovanja struktur ZTS. Želimo tudi zmanjšati obremenitev, ki jo velika koli?ina novih informacij predstavlja za skupš?ino.


2. Taborniška akademija

01 Okt

V kategoriji: Koledar

To je dogodek kjer želimo združiti vsa modularna izobraževanja ZTS, ki so bila sicer raztresena po celem letu in tako ustvariti prostor za taborniški dogodek ve?jega formata, ki lahko privabi veliko število udeležencev in ima tako tudi veliko dodano vrednost glede pretoka informacij.


TOTeM – Taborniško odbojkarsko tekmovanje na mivki (RSR)

02 Sep

V kategoriji: Koledar

TOTeM je taborniško odbojkarsko tekmovanje na mivki, ki ga že od leta 1997 organizirajo Rod snežniških ruševcev iz Ilirske Bistrice. Tekmovanje poteka na športnem centru Trnovo, namenjeno pa je PP in starejšim. Vsako leto se na TOTeMu zbere okrog 150 tabornikov, ki se po dolgem taborniškem poletju spet snide in se ob sproš?enem vzdušju rekreira, zabava in lenari. Na spletni strani lahko najdete razpis, pogosta vprašanja in pravila tekmovanja.