Vrste dogodkov

 • Zlet
 • Taborjenje
 • Zimovanje
 • Taborniška tekmovanja
 • Mednarodni dogodki

 

Zlet je ena najlepših izkušenj v življenju vsakega tabornika. Gre za veliko taborjenje, na katerem se zbere ve? sto in tudi ve? tiso? udeležencev – ?lanov ZTS in skavtov iz tujine. Taborništvo skozi organizacijo zletov mladim ponuja možnost za druženje z vrstniki, izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih znanj in širjenje svetovnih obzorij. Zlet je tako precej ve? kot le bivanje pod platneno streho – vsak udeleženec se lahko vklju?i v katero izmed dejavnosti, ki so vsebinsko razdeljene na ve? podro?ij.

Pregled zletov ZTS

septembra 1953 – 1. zlet ZTS na Okroglici pri Novi Gorici
septembra 1954 – 2. zlet ZTS na Ostrožnem pri Celju
julija 1955 – 3. zlet ZTS v Ljubljani
avgusta 1956 – 4. zlet ZTS v Kumrovcu
avgusta 1960 – 5. zlet ZTS pri Šob?evem bajerju pri Lescah
julija 1965 – 6. zlet ZTS v Metliki
julija 1977 – 7. zlet ZTS na Muti ob Dravi
julija 1981 – 8. zlet ZTS v Ilirski Bistrici
avgusta 1985 – 9. zlet ZTS v Mariboru
julija 1989 – 10. zlet ZTS v Medvodah pri Ljubljani
avgusta 1997 – 11. zlet ZTS v Velenju (prvi v samostojni državi in odkar je ZTS ?lanica WOSM)
avgusta 2002 – 12. zlet ZTS v Tolminu
avgusta 2009 – 13. zlet ZTS v Pomurju
avgusta 2013 – 14. zlet ZTS na Ma?kovcu pri Bledu

Taborjenje je daljše, vnaprej predvideno, organizirano bivanje ve?je skupine tabornikov praviloma v šotorskem naselju. Tabor pravimo prostoru, kjer taborimo. Poleg šotorov k taboru sodijo nujno objekti za normalno in zdravo življenje: kuhinja (z jedilnico), jama za odpadke, ekonomski šotor, skladiš?e za opremo, latrina in umivalnica. Za prijetno bivanje in izvajanje taborniškega programa postavimo še vhod in jambor, uredimo prostor za taborni ogenj, igriš?a, sušilnico itd. (glej poglavje o pionirskih objektih).

Programsko je taborjenje vrh celoletnega dela taborniške enote. Prepletajo se u?enje v obliki gozdnih šol in osvajanje veš?in, igre, izleti, bivakiranja, pionirstvo, pohodništvo, lokostrelstvo, veslanje, plavanje, orientacija in še kaj. Pogosto pripravljamo posebne oblike taborjenj, ?e želimo poudariti dolo?ene dele programa. Poznamo pohodne, potovalne tabore (kolo, vlak, avto, avtobus, ?oln), tabore medvedkov in ?ebelic, gozdovnikov, popotnikov, gr?, klubske, družinske itd.

Zimovanja so taborjenjem podobne akcije v zimskih pogojih. Navadno prebivamo v zidanih objektih, starejši taborniki pa v?asih tudi v šotorih ali celo iglujih. Pri programu poudarimo spoznavanje zna?ilnosti in življenja v naravi pozimi, zimske športe in igre na snegu.

TABORNIŠKA TEKMOVANJA

Taborniška tekmovanja so prakti?ni preizkus osvojenega taborniškega znanja vsakega posameznega ?lana, kakor tudi povezanost in uigranost skupine kot celote. So imenitna priložnost za primerjanje, spoznavanje in u?enje od drugih. Tekmovanja so mo?na motivacija za delo v vodu ali klubu. Namen tekmovanj ni razvijanje nezdrave tekmovalnosti ampak predvsem odgovornosti za svoje odlo?itve. V zapletenih situacijah s svojo odlo?itvijo nosimo vse posledice svojega ravnanja, merilo pravilnih odlo?itev je v tem primeru dosežen rezultat.

MNOGOBOJI

Taborniški mnogoboji potekajo v rodovih, ob?inskih taborniških zvezah, podro?nih zvezah in na državnem nivoju v Zvezi tabornikov Slovenije. Na mnogobojih lahko tekmujejo le ?lani taborniške organizacije z veljavno taborniško izkaznico. ?lani tekmujejo v desetih kategorijah po starostnih skupinah, in sicer:

 • murni – predšolski otroci:
  iskanje zaklada, ciljanje, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz šotorskega krila, šaljivo tekmovanje
 • I. skupina – medvedki in ?ebelice, starost 7 in 8 let:
  lov na lisico, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz šotorskega krila, šaljivo tekmovanje
 • II. skupina – medvedki in ?ebelice, starost 9 let:
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz dveh šotork, med dvema ognjema
 • III. skupina – medvedki in ?ebelice, starost 10 let
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz dveh šotork, med dvema ognjema
 • IV. skupina – medvedki in ?ebelice, starost 11 let:
  orientacijski pohod, kurjenje ognjev, premagovanje ovir, postavljanje šotora iz štirih šotork, lokostrelstvo
 • V. skupina – mlajši gozdovniki in gozdovnice (lo?eno); starost 12 in 13 let:
  orientacijski pohod, signalizacija – morse, postavljanje šotora iz treh šotork, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VI. skupina – starejši gozdovniki in gozdovnice (lo?eno); starost 13 in 14 let:
  orientacijski pohod, signalizacija – semafor, postavljanje šotora z dnom, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VII. skupina – popotniki in popotnice (lo?eno); starost 16 do 20 let:
  orientacijski pohod, signalizacija, postavljanje šotora iz šotork, lokostrelstvo, spretnostno tekmovanje
 • VIII. skupina – gr?e (lo?eno), starost 21 do 30 let:
  orientacijski pohod, signalizacija (semafor, morse – z zastavicami in zvo?no), postavljanje šotora (šotor, šotor iz šotork, uporaba šotork), streljanje (ciljanje, lokostrelstvo), spretnostno tekmovanje (premagovanje ovir, stolp,hodulje)
 • IX. skupina – gr?e (lo?eno), starost 31 let in ve?:
  orientacijski pohod, signalizacija (semafor, morse – z zastavicami in zvo?no), postavljanje šotora (šotor, šotor iz šotork, uporaba šotork), streljanje (ciljanje, lokostrelstvo).

REPUBLIŠKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE

Tridnevno državno orientacijsko tekmovanje, na katerem udeleženci razdeljeni v štiri starostne kategorije (popotniki in popotnice, gr?e in gr?ice) tekmujejo v razli?nih dejavnostih povezanih s taborniškim programom in življenjem v naravi: zahtevnejša orientacija in topografski izdelki (skica terena, kroki, skica prehojene poti, profil terena), prehod in skica minskega polja, opis prehojene poti, prihod pod kotom, testi (topo, test prve pomo?i, tematski test) no?na in dnevna signalizacija s pomo?jo Morsejeve abecede in semaforja, postavljanje bivaka in preno?evanje v njem, postavljanje pionirskega objekta in kuhanje golaža. Tekmovanje poleg preverjanja znanja pomeni tudi dokaz vzdržljivosti in motiviranosti udeležencev. Upravi?eno velja za najtežje taborniško orientacijsko tekmovanje.

DRUGA TEKMOVANJA

Glas Jelovice (Rod svobodnega Kamnitnika, Škofja Loka)

Enodnevno orientacijsko tekmovanje s testi iz prve pomo?i, ŽVN in topografije ter spremljevalno-zabavnim programom. Tekmujejo pet?lanske ekipe GG, PP in gr?.

Zimsko orientacijsko tekmovanje (Rod XI. SNOUB, Maribor)

Dvodnevno zimsko orientacijsko tekmovanje z razli?nimi prakti?nimi nalogami (test PP, signalizacija, skice, opis KT, hoja po vrisani poti, ciljanje s kepami…). Tekmujejo pet?lanske ekipe GG, PP in gr?.

No?no orientacijsko tekmovanje (Rod mo?virskih tulipanov, Ljubljana)

No?no orientacijsko tekmovanje s topografskim testom, prehodom minskega polja, no?no signalizacijo z baterijo, testom prve pomo?i in hitrostno etapo. Tekmujejo pet?lanske ekipe PP in gr?.

Spust po Ljubljanici (Rod Bi?kova skala, Ljubljana)

Zabavno enodnevno veslaško ekološko tekmovanje, ki se odvija na reki Ljubljanici in ob njej. Poteka v dveh lo?enih kategorijah. V kanujih in kajakih

Bi?ikleta žur (Rod jadranskih stražarjev, Izola)

Orientacijsko tekmovanje na kolesih s testom življenja ob morju, veš?ino gurmana, krpanjem zra?nic in spretnostnim tekmovanjem. Tekmujejo tri?lanske ekipe PP in gr?.

Taborniški košarkarski turnir (Rod stražnih ognjev, Kranj)

Turnir taborniških ekip v košarki. Tekmujejo vsaj pet?lanske ekipe PP in gr?.

ŠTPM (Rod Jezerskega zmaja, Velenje)

Tridnevno orientacijsko tekmovanje s topografskimi izdelki (skice, profil terena…) Tekmujejo pet?lanske ekipe GG, PP in gr?.

Zlata puš?ica (Rod tršati tur, Ljubljana)

Lokostrelsko tekmovanje v klasi?ni lokostrelski disciplini (KLD) in taborniško lovski disciplini (TLD). Tekmujejo posamezniki v vseh taborniških vejah.

Š?ukanujanje (Rod Jezerske š?uke, Cerknica)

Orientacija s kanuji, izdelovanje vesla, lokostrelstvo, streljanje s fra?o, hitrostna etapa ter ostale taborniške veš?ine. Tekmujejo tri?lanske ekipe PP in gr? (mešane po spolu).

TOTeM (Rod snežniških ruševcev, Ilirska Bistrica)

Taborniško tekmovanje v odbojki na mivki. Tekmujejo štiri?lanske ekipe PP in gr? (mešane po spolu).

MEDNARODNA SRE?ANJA

JAMBOREE

Od kod beseda jamboree?

Za?etnik skavtskega gibanja Robert Baden Powell je prvi jamboree organiziral leta 1920 na stadionu Olympia v Londonu. Besedo “Jamboree” je pobral iz jezika enega izmed afriških plemen, pomeni pa “noro praznovanje” (sre?anje plemen). Besedi je želel dati nov pomen – najbolj prijaznega in veselega druženja mladih. To mu je vsekakor uspelo. Namenjen je ?lanom starim med 14. in 18. let.

MOOT

Korenine segajo v leta po uspešno izvedenem prvem jamboreeju leta 1920 na stadionu Olympia. Takrat je Baden-Powell razmišljal o ideji, da bi bilo dobro tudi za starejše (roverje) organizirati podobno sre?anje. Prvo sre?anje, na katerem so se zbrali angleški roverji, je bilo leta 1926 v Londonu. Ustanovitelj skavtstva je tudi tukaj želel poiskati “pravo” ime za sre?anje. Izbral je staro angleško besedo “Moot”, ki v prevodu pomeni “zborovanje”.

JOTA – ZLET NA RADIJSKIH VALOVIH (JAMBOREE ON THE AIR)

JOTA je kratica za najbolj množi?no sre?anje skavtov Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), ki privabi pred radijske postaje ve? kot 500.000 skavtov. Vsako leto se tretji vikend v oktobru skavti v 48 urah druženja s pomo?jo radioamaterjev izmenjujejo izkušnje in nove ideje in tako krajšajo medsebojne razdalje ter povežejo vse koti?ke naše Zemlje; tudi tiste, za katere mogo?e sploh še slišali nismo. To je enkratna priložnost, da v dveh dneh prepotujete cel svet.

Od uveljavitve spletnega omrežja Internet in širše uporabe pri mladih Svetovna organizacija skavtskega gibanja organizira tudi sre?anje na Internetu – JOTI (JAMBOREE ON THE INTERNET).

DAN USTANOVITELJA (FOUNDERS DAY) in DAN RAZMISLEKA (THINKING DAY)

Vsako leto 22. februarja skavti po svetu na poseben na?in praznujejo Dan ustanovitelja; rojstni dan lorda Baden-Powell-a, za?etnika in ustanovitelja svetovnega skavtskega gibanja (v dekliški skavtski organizaciji WAGGGS praznujejo Dan razmisleka; na isti datum se je namre? rodila tudi njegova žena Olave Baden-Powell, nekdanja na?elnica in voditeljica skavtinj vsega sveta).

Ob tem dnevu se v skavtskih organizacijah po svetu dogaja veliko aktivnosti, ki 40-milijonsko množico mladih skavtinj in skavtov spodbujajo k navezovanju novih prijateljstev, spoznavanju njihovih navad, kulture in okolja, v katerem živijo, sodelovanju in razumevanju druga?nosti, strpnosti med ljudmi, razmišljanju o drugih in o miru.

DRŽAVNI ZLETI Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Vse bolj števil?ni so državni zleti, ki jih organizirajo nacionalne skavtske organizacije, in na katere povabijo tudi udeležence iz drugih držav. Namen takšnih zletov je spoznavanje, druženje in izmenjava izkušenj med mladimi. Ker se ponavadi zletov v ve?jem številu udeležujejo države sosede gostiteljice, se iz takšnih sre?anj razvijejo tudi izmenjave in trajnejša sodelovanja.