Strokovna služba ZTS

Strokovna služba Zveze tabornikov Slovenije skrbi za podporo delovanju organizacije. Strokovno službo vodi tajnik ZTS. Poleg tajnika ZTS so v strokovni službi zaposleni še strokovni sodelavci in referent za splošne zadeve.

Podro?ja, pri katerih delavci zagotavljajo strokovno in organizacijsko pomo?, so: delovanje zveze in njenih organov, na?rtovanje in izvajanje Programa za mlade ZTS, vzgoja in izobraževanje vodnikov in odraslih vodij, mednarodna dejavnost, delo uredništva revije Tabor, upravljanje Gozdne šole, Zadruga ZTS in založniška dejavnost ZTS, finan?no – materialno poslovanje in investicije Zveze, slovenska lokostrelska šola ter posebna taborniška enota RUZR za postavljanje zasilnih bivališ?. Poleg teh nalog opravljajo še operativno tehni?na opravila, kot so sprejemanje in pošiljanje pošte, evidence, sprejemanje in pla?evanje ra?unov itd.

Strokovna služba deluje v prostorih ZTS na Einspielerjevi 6, v Ljubljani.

Tajnik ZTS

Matic Stergar

E-naslov: matic.stergar@taborniki.si

Strokovna sodelavka za splošne zadeve

Mateja Justin

E-naslov: pisarna@taborniki.si

Višji strokovni sodelavec ZTS

Ivo Štajdohar

E-naslov: ivo.stajdohar@taborniki.si

Višji strokovni sodelavec za vzgojo in izobraževanje odraslih v ZTS

Tadej Pugelj

E-naslov: tadej.pugelj@taborniki.si

Strokovni sodelavec za Program za mlade

Matic Stergar

E-naslov: matic.stergar@taborniki.si