25.7.2018

Z javnim razpisom se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru op 2014-2020. Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Z novima zaposlitvama želimo povečati podporo in kakovost delovanja strateške rasti, diseminacije dobrih praks in razvijanjenovih programskih orodij. Zaposlena bosta torej delovala na področjih spodbujanja avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih. Na ta način bosta pokrivala potrebe rodov v Zahodni in Vzhodni kohezijski regiji. Rezultat operacije v ZTS je dodatni mesec zaposlitve mladinskega delavca. Več o službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter novih priložnostih si preberite tu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci