Skrb za okolje

Skrb za okolje

Eden od elementov taborniške metode je življenje v naravi, u?enje iz nje, navajanje k okolje-varstvenem ravnanju. Geslo organizacije “Z naravo k boljšemu ?loveku!” poudarja povezanost tabornikov z naravo in odlo?enost organizacije, da ji je celovitost narave in ?loveka vodilo pri oblikovanju programa in izpolnjevanju vzgojnega poslanstva organizacije. To je osnovno vodilo na aktivnostih, kot so: taborjenja, zimovanja, bivakiranja, pohodi, izleti, kolesarski izleti, orientacijski pohodi, tekmovanja, odprave, izleti v gore, športna tekmovanja, zimovanja in druge.

S spoznavanjem narave, bivanjem v naravi in doživljanjem njenih lepot in izzivov, pa tudi negostoljubnosti, se posameznik približa sebi in zave usodne povezanosti in celovitosti sveta. Tako se v naravi zave pomena sobivanja z drugimi in soodvisnosti z naravnim okoljem, preizkusi svojo usposobljenost, gradi pozitiven odnos do okolja (predvsem naravnega) ter s konkretnimi aktivnostmi izpri?a svojo pripravljenost, da »pusti za sabo ta svet nekoliko boljši, kot ga je dobil«, kot se je slikovito izrazil ustanovitelj skavtskega gibanja.

Projekti ZTS na tem podro?ju temeljijo na:

  • skavtskih na?elih, ki zavezujejo tako posameznike kot organizacijo, da skozi ozaveš?anje, izobraževanje in delovanje skrbijo za naravno okolje,
  • aktivni vlogi taborniških rodov pri razvoju lokalnega okolja (uresni?evanje javnega interesa),
  • geografski pokritosti, saj taborniški rodovi delujejo na podro?ju celotne Slovenije.

Zveza tabornikov Slovenije je okoljsko zavest med mladimi razvijala od vsega za?etka svojega delovanja. S projekti, kot so Ekološka izvidnica, Moje drevo, Pomagajmo ohraniti svet in Naš tabor – del narave je tudi prerasla okvire svoje organizacije. Narava in okoljska vzgoja pa sta in bosta ostali nepogrešljiv sestavni del taborniške metode dela.

Taborniki smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije nosilci projekta Obnovimo slovenske gozdove, v katerem smo skupaj z drugimi prostovoljci posadili okoli 50 000 sadik dreves v gozdovih, ki so bili nepovratno uni?eni v žledolomu februarja 2014.