Kaj je taborništvo?

Taborništvo je šola za življenje

Dopolnjuje šolo in družino, odgovarjajo? na nekatere potrebe, ki jih drugje ni mo? izpolniti. Spodbuja razvijanje znanja o sebi, potrebe po odkrivanju novega, vedoželjnosti. Taborniki odkrivamo svet zunaj u?ilnice, se u?imo od drugih in posredujemo svoje znanje naprej.

Na?in življenja

Duhovna razsežnost – Predanost iskanju duhovnih vrednot življenja v materializiranem svetu

Socialna razsežnost – Spodbujanje pri razvoju skupnosti, spoštovanje dostojanstva drugih in povezovanje z naravnim svetom. Predstavljanje lokalnega, nacionalnega in mednarodnega miru, razumevanje in sodelovanje.

Osebnostna razsežnost

razvijanje bistva, osebne odgovornosti in spodbujanje želje za odgovorno in samostojno izražanje.

Vzgoja za življenje

Taborništvo dopolnjuje šolo in družino, uresni?uje želje in potrebe, ki jih šola in družina uresni?ujeta v manjši meri ali pa sploh ne. Taborništvo vzpodbuja samospoznavanje, željo po odkrivanju, raziskovanju in védenju.

Taborništvo odkriva svet izza šole, izkoriš?a u?enje spretnosti od drugih in prenašanje znanja na druge.

Gibanje za mlade

Taborništvo je gibanje… v gibanju. Razvijajo?e in prilagajajo?e kjerkoli, ne glede na lokalne pogoje, služiti glede na lokalne potrebe.

Mednarodno 

Priznane taborniške organizacije in veje so v 216 državah in podro?jih.

Odprto vsem 

Taborništvo je odprto za vse, ne glede na raso in pripadnost, v skladu z nameni, na?ini in metodami predstavljenimi od ustanovitelja Roberta Baden-Powella.

Zabava z namenom 

Skozi gibanje, taborništvo dosega svoje namene pripomo?i mladim razvijati se fizi?no, intelektualno, socialno in duhovno.

Izziv za odrasle

Možnost pomagati mladim. Pot kako izboljšati medgeneracijsko razumevanje. Ob njihovem delu odrasli vodje pridobivajo koristen trening in izkušnje, dodajajo? njihovemu osebnemu razvoju.

Prostovoljno

Taborniki in vodje se morajo sami odlo?iti in pridružiti taborništvu.

Nestrankarsko, nevladno

Taborništvo ne predstavlja in ne sme predstavljati katerekoli politi?ne stranke ali organizacije. Vendar, taborniki so spodbujeni k konkretnem razvijanju njihove okolice, skupnosti in države.