Taborniška prisega in zakoni

Taborniška prisega

Pri svoji ?asti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom sprejel Duhovno resni?nost, jo razvijal

in živel v skladu s taborniškimi zakoni.

 

Taborniški zakoni

1. TABORNIK JE ZANESLJIV.

Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo ?ast se je mogo?e zanesti.

2. TABORNIK JE ZVEST.

Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

3. TABORNIK JE PRIJAZEN.

Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

4. TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI.

Je usposobljen in pripravljen pomagati ?loveku v nesre?i in pomagati doma.

5. TABORNIK JE DISCIPLINIRAN.

Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

6. TABORNIK JE VEDER.

Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

7. TABORNIK JE POGUMEN.

Pripravljen se je soo?iti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

8. TABORNIK JE PLEMENIT.

Je plemenit do vseh, zlasti do otrok, starih in bolnih ter pomo?i potrebnih ljudi.

9. TABORNIK JE SPOŠTLJIV.

Spoštuje starše in izkušenejše, razli?ne navade, verovanja in prepri?anja.

10. TABORNIK JE VEDOŽELJEN.

Se u?i in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

11. TABORNIK JE VAR?EN.

Var?uje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uni?uje tuje lastnine.

12. TABORNIK ŽIVI ZDRAVO.

Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.