Taborniški kroj

Popolni taborniški kroj sestavljajo:

 • srajca ali majica,
 • rutka ali kravata,
 • ?lanski trak,
 • hla?e ali hla?no krilo,
 • pas,
 • pokrivalo,
 • vetrovka s podlago,
 • nogavice,
 • ?evlji.

taborniški kroj

Srajca z dolgimi rokavi ima dva našita naprsna žepa v velikosti12x13 cm ( do 13x14cm ). Poklopec je velik za eno tredjino višine žepa in se zapenja z enim gumbom. Rokava sta dolga, manšeta preprosta.
Zapenja se z enim gumbom. Na ramenih so epolete.
Poletna srajca se razlikuje od srajce z dolgimi rokavi le v tem, da ima kratke rokave.

?lanski trak je v barvi srajce, širok 3 cm, dolg do spodnjega roba žepa in je zapet na gumb levega žepa srajce.

Hla?e so dolge ali kratke ( bermuda ). Hla?no krilo je dolgo do kolen in krojeno zvon?asto.

Rde?a in zelena rutka sta trikotni z osnovnicama 100 cm in višinama 50 cm, modra rutka je trikotna z osnovnico 100 ali 120 cm in višino 50 ali 60 cm, vijoli?asta rutka je trikotna z osnovnico 120 cm in višino 60 cm. Vse rute, razen rumene in vijoli?aste, imajo 0,5 cm širok rumen rob. Kravata je klasi?na, vijoli?aste barve z znakom ZTS v velikosti 1 cm.

Pas je iz rjavega usnja ali pleten trak, zelene barve, širine 3,5 cm, s sponko pravokotne oblike-široko 45 in visoko 35 mm, na kateri je znak ZTS.

Majica (model polo) je rde?e in/ali bordo barve, s kratkimi rokavi in ovratnikom. Na sprednji strani v višini levih prsi je znak ZTS.
Pokrivalo je ?epica s š?itnikom ali baretka. Na obeh je na sprednji strani znak ZTS. ?epica s š?itnikom je lahko poljubne barve, vendar istega tipa, baretka pa je vinsko rde?e barve in prav tako istega tipa.
Vetrovka in podloga imata na sprednji strani v višini levih prsi znak ZTS

.
Nogavice so dokolenke ali kratke nogavice temnozelene ali rjave barve.
?evlji so rjave barve.

Nošenje kroja
?lani Zveze tabornikov Slovenije nosimo kroj s pripadajo?imi oznakami na vseh akcijah, ki jih organizirajo taborniške in druge organizacije.

Obvezno nosimo:

 • taborniško rutko ali kravato,
 • taborniško srajco (dolgi ali kratki rokavi) s ?lanskim trakom in oznakami,
 • taborniški pas, hla?e ali hla?no krilo.

Na aktivnostih v naravi lahko namesto srajce nosimo majico, h kateri obvezno nosimo ruto. O tem odlo?i vodstvo taborniškega rodu, Zveza tabornikov ob?ine, obmo?ne ali republiške organizacije ZTS, glede na to, kdo je organizator aktivnosti. Na majici ne nosimo ?lanskega traku.
Srajca oziroma majica morata biti vedno za pasom hla? ali hla?nega krila. Ruto nosimo pod ovratnikom taborniške srajce ali majice. Ruto ve?krat preganemo, tako da je vidni del rute dolg 20 cm. Ruto spenjamo z obro?kom.
Neobvezni deli kroja so pokrivalo, vetrovka, nogavice in ?evlji.

Drugi na?ini nošenja kroja in druga oblika kroja niso dovoljeni.

Oznake
Oznake, ki jih nosimo na kroju, so:

 • oznake starosti,
 • oznake pripadnosti,
 • oznake znanja,
 • oznake funkcij,
 • oznake inštruktorjev,
 • oznake odlikovanj in priznanj,
 • oznake služb in specialnosti,

Starost tabornikov ozna?uje barva rute:

 • rumena barva je za kategorijo murnov (predšolski otroci)
 • rde?a barva z rumenim robom je za kategorijo medvedkov in ?ebelic (od 7 do 11 let)
 • zelena barva z rumenim robom je za kategorijo gozdovnikov in gozdovnic (od 12 do 15 let)
 • modra barva z rumenim robom je za kategorijo popotnikov in popotnic (od 16 do 20 let)
 • vijoli?asta barva je za kategorijo gr? (od 21 let naprej), ki lahko namesto rute nosijo tudi taborniško kravato.

Oznake pripadnosti so:

 • na pokrivalu je prišit znak ZTS.
 • Na pasu je kovinska sponka z znakom ZTS v sredini. Sponka je okrogle oblike z zunanjim premerom 4 cm.
 • Na levem rokavu neposredno pod ramenom nosimo znak ZTS, okoli katerega je napis ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE v krogu z rumenim robom z zunanjim premerom 7,8 cm. Pod znakom ZTS je oznaka rodu, ki jo sestavljata simbol in ime kraja, v katerem rod deluje. Oznaka je lahko velika najve? 36 cm2 in najmanj 25 cm2 s tem, da je najve?ja dimenzija (višina, širina, dolžina) 8 cm in najmanjša 6 cm.
 • Na desnem rokavu pod ramenom nosimo slovensko zastavico z rumenim robom v velikosti 3,5 cm x 7 cm.
 • Na desnem žepu nosimo znak WOSM, ki je okrogle oblike s premerom 4,5 cm.

Oznake za osvojeno znanje so:
skok – za osvojeno znanje, ki ga predpisuje program za delo murnov. Oznaka skoka je krog premera 20 mm, v katerem je stiliziran muren.

 • oznaka I.skoka je rjav muren na rumeni podlagi

 

 • oznaka II.skoka je rumen muren na rjavi podlagi.

plameni in ogenj – za osvojeno znanje, ki ga predpisuje stopnjevani sistem pridobivanja znanja za M?. Oznaka plamena in ognja je enakostrani?ni trikotnik s stranicami, dolgimi 22 mm, v katerem je stiliziran plamen s rjavim polenom in rde?im plamenom.

 • oznaka I.plamena ima bronasto podlago
 • oznaka II.plamena ima srebrno podlago
 • oznaka III.plamena ima zlato podlago
 • oznaka ognja je na zlati podlagi, polena so rjava, plameni pa rde?e barve.

listi – za osvojeno znanje gozdovnikov in gozdovnic, ki ga predpisuje stopnjevani sistem pridobivanja znanja za GG. Oznaka lista je krog s premerom 20 mm in stiliziranim lipovim listom.

 • oznaka I.lista je na bronasti podlagi
 • oznaka II.lista je na srebrni podlagi
 • oznaka III.lista je na zlati podlagi.

vozli – za osvojeno znanje programa popotnikov in popotnic, ki ga predpisuje stopnjevani sistem pridobivanja znanja za PP. Oznaka vozla je pravokotnik v dolžini 23 mm in širini 15 mm s stiliziranim ambulantnim vozlom.

 • oznaka I.vozla je bel vozel na bronasti podlagi
 • oznaka II. vozla je bel vozel na srebrni podlagi
 • oznaka III.vozla je bel vozel na zlati podlagi.

Oznako znanj pripnemo na spodnjo polovico ?lanskega traku.
Na ?lanskem traku vedno nosimo samo oznako najvišjega osvojenega znanja.

Oznake veš?in so pravilni šesterokotniki s stranico 15 mm (za gozdovnike in popotnike ), trikotnik v dolžini stranice 22 mm (za medvedke in ?ebelice) in ovalne oblike velikosti 25 mm (za murne), ki se nosijo nad levim žepom srajce. V oznaki je simboli?no ozna?ena veš?ina, ki jo oznaka predstavlja.

Oznake funkcij
Oznaka funkcije je na zgornji polovici ?lanskega traku. Nosimo samo oznako najpomembnejše funkcije, ki jo trenutno opravljamo.

Oznake tabornika – inštruktorja so:

 • inštruktorska ruta, obro?ek za ruto in ogrlica. Inštruktorska ruta je trikotne blike, nežne roza barve (na zgornji strani svetlejše, na spodnji pa temnejše), v vrhu rute je našit škotski vzorec.
 • Ogrlica je tanka usnjena z dvema, tremi, ali štirimi beski (“woodbadge-ji”) za inštruktorje prve, druge in tretje stopnje.

 

 • Obro?ek je spleten iz rde?e-rjavega okroglega usnjenega profila premera 5 mm. Obro?ek in ogrlico lahko nosimo skupaj s ?lansko ruto (modro ali vijoli?asto) na vseh taborniških aktivnostih doma in v tujin. Inštruktorsko ruto skupaj z obro?kom in ogrlico lahko nosijo ?lani vodstev inštruktorskih te?ajev na otvoritvah, zaklju?kih in predstavitvah osebnih projektov, inštruktorji na podelitvah inštruktorskih nazivov, na uradnih sre?anjih inštruktorjev in v primerih, ko inštruktor sodeluje na te?aju v tujini in je nošenje v skladu s pravili skavtske organizacije, ki te?aj organizira.

Oznaka slovenske šole za inštruktorje je stilizirana sova (pri nas simbol modrosti, u?enosti in pripravljenosti za izobraževanje, simbolizira tudi odlo?itev posameznika, da bo del svoje skavtske poti namenil vzgoji in izobraževanju ostalih ?lanov) rjave barve na ovalni podlagi rumene barve širine 67 mm in višine 50 mm. Sova ima okoli vratu ogrlico z dvema obeskoma – woodbadgema ?rne barve, kar pomeni izobraževanje inštruktorjev po mednarodnih na?elih. Oznako slovenske šole za inštruktorje lahko nosi vsak, ki je kon?al teoreti?ni del enega odte?ajev v okviru te šole. ?lani ZTS nosimo to oznako na desnem rokavu pod zastavico Slovenije.

Oznake taborniških odlikovanj
Oznake taborniških odlikovanj in priznanj predpisuje Pravilnik o priznanjih, odlikovanjih in spominskih oznakah v ZTS. Nosimo jih nad desnim žepom. Dovoljeno je nositi tudi odlikovanja, podeljena po prejšnjih pravilnikih.

Oznake posameznih specialnosti in služb
Oznake posameznih specialnosti in služb so ovalne oblike, 52 mm x 37 mm. V oznaki je stiliziran simbol posamezne specialnosti ali službe. Nosimo jih nad levim žepom.

Oznake akcij

Oznake akcij so našitki poljubne oblike z motivi in napisi, ki predstavljajo dolo?eno taborniško akcijo v Sloveniji ali v tujini. Nosimo jih na desnem rokavu pod slovenko zastavico. Oznako akcije nosimo najve? eno leto po zaklju?ku akcije, razen oznak zletov oz. jamboreejev, ki jih lahko nosimo do naslednje tovrstne akcije.