Vzgoja in izobraževanje

Taborništvo je vzgojno-izobraževalno gibanje. To je njegova bistvena zna?ilnost. Udeleženci izobraževanj skozi te?aje pridobijo ob?utek aktivne vklju?enosti v delo in pripadnosti organizaciji.

Vodnike medvedkov in ?ebelic ter gozdovnikov in gozdovnic izobražujemo na vodniških te?ajih. Specialisti?na znanja pa se podajajo na razli?nih specialisti?nih te?ajih – te?aji orientacije in topografije, te?aj pionirstva in bivanja v naravi, te?aj lokostrelstva, te?aj bivanja v naravi ter te?aj prve pomo?i. Izvajamo tudi posamezna modularna upsoabljanja, ki so namenjena predvsem tistim, ki bi radi izpopolnili svoje vedenje na posameznih podro?jih.

Skrbimo tudi za namensko izobraževanje odraslih vodij. S svojim pridobljenim znanjem znajo izvajati Program za mlade ali ustvarjati boljše pogoje in nuditi podporo za njegovo izvajanje. Zavedajo pa se tudi, da je uspešno izvajanje poslanstva organizacije odvisno od njihovih sposobnosti, da kadrujejo, izobražujejo in zagotavljajo zadostno število odraslih virov.

Ena od pomembnih nalog je tudi vzgoja in izobraževanje mladinskih trenerjev. Na tak na?in zagotavljamo kakovostno izobraževanje na vseh nivojih v organizaciji.

Tak vzgojno–izobraževalni proces potrebuje kakovostno podporo. To zagotavlja Komisija za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi.

Zveza tabornikov Slovenije skozi neformalno vzgojo in izobraževanje pove?uje zaposljivost mladih in odraslih ter vzpodbuja delovanje na podro?ju promocije družbenih vrednot. Motivira posameznike ter skupine, da pridobivajo znanja, spretnosti in veš?ine, ki jih bodo potrebovali celo življenje.

Na?elnica za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi je Jona Mirnik.

E-naslov: jona.mirnik@taborniki.si

Višji strokovni delavec za vzgojo in izobraževanje odraslih v ZTS je Tadej Pugelj.

E-naslov: tadej.pugelj@taborniki.si