TABORNIŠKA FUNDACIJA

Taborniška fundacija s svojim delovanjem pomaga pri rasti in razvoju taborniške organizacije v Sloveniji na ta na?in, da zbira sredstva, ki se strogo namensko porabijo za uresni?itev predstavljenih ciljev.

Sredstva se dobivajo iz razli?nih virov; kot so prispevki posameznikov, gospodarskih družb, razli?nih fundacij vlade preko ministrstev in razli?nih komercialnih promocij.

Sredstva, nabrana v fundaciji, morajo ohraniti svojo realno vrednost, za kar skrbi uprava fundacije, v kateri so strokovnjaki z razli?nih strokovnih podro?ij in so prostovoljci. Ve?ina sredstev, ki se zberejo v fundaciji, se porabi za financiranje dejavnosti, ki so dogovorjene med upravo fundacije in vodstvom Zveze tabornikov Slovenije, ki ga predstavlja IO ZTS.