Taborniški center Bohinj

Tabor prijateljev gozdne šole 2017

 

Taborniški center Bohinj sestavljata Gozdna šola in taborni prostor Laški Rovt.

Gozdna šola

ponuja odlične možnosti za izvedbo izobraževalnih te?ajev, taborjenj, šole v naravi in raziskovalnih taborov, organizacijo razli?nih seminarjev, delavnic in drugih oblik izobraževanja. Gozdna šola je med drugim tudi center usposabljanja taborniških enot civilne zaš?ite »Za postavljanje zasilnih prebivališ?« v primerih naravnih in drugih množi?nih nesre?.

Dom nudi preno?iš?e za 46 oseb, ve?ino na skupnih ležiš?ih, nekaj pa v sobah za tri in pet oseb. Gostom sta na razpolago dva prostora, opremljena s sodobnimi avdio-vizualnimi pripomo?ki in ra?unalniško opremo: ve?namenska jedilnica, ki služi tudi za u?ilnico ali izvedbo delavnic, ter manjša predavalnica. Za oddih in sprostitev je na voljo klubski prostor.

Na tabornem prostoru pred domom je v poletnem ?asu pod “platneno streho” prostor za do 100 tabore?ih. Zveza tabornikov Slovenije tu organizira tudi te?aje za vodje enot, vodniške ter razli?ne specialisti?ne te?aje: te?aj preživetja v naravi, te?aj topografije in orientacije, lokostrelske te?aje in druge. Za razvedrilo so na voljo razne družabne dejavnosti, k dobremu delovanju Gozdne šole pripomore tudi zagnano osebje.

Taborni prostor Laški Rovt

je velik travnik sredi gozda, od jezera oddaljen le dober kilometer ali 10 do 15 minut hoje po gozdni stezi. Travnik je višinsko razdeljen na spodnji del – za najve? 90 tabore?ih in zgornji – za približno 50 tabore?ih. V poletnem ?asu je na oba dela napeljana pitna voda, postavljena umivalnica in kemi?na straniš?a, poskrbljeno je za odvoz odpadkov. Tabore?i sami poskrbijo za šotore in vso ostalo taborno opremo.

Kje smo?

TC Bohinj lokacije

Gozdna šola

leži v neposredni bližini jezera, ob glavni cesti Rib?ev Laz – Ukanc (hotel Zlatorog). Avtobus vozi iz Ljubljane v Bohinj vsako uro. Od avtobusnega postajališ?a “Pod Voglom” pri Domu CŠOD Bohinj vodi do Gozdne šole približno 1 km dolga pot (na ljubeznivo prošnjo voznik avtobusa ustavi pri Naklovi glavi, tik ob Gozdni šoli). Vlak vozi do Bohinjske Bistrice, od tam do Ukanca pa lokalni avtobus.

Taborni prostor Laški Rovt

leži ob gozdni cesti, ki se od ceste Bohinjska Bistrica – Rib?ev Laz odcepi tik za naseljem Laški Rovt. Tudi tu vam vozniki avtobusa na prošnjo ustavijo pri odcepu gozdne ceste, po kateri je le nekaj sto metrov do tabornega prostora. Do prostora lahko pripelje avto, tovornjak in celo avtobus.

Nastanitvene in izobraževalne zmogljivosti Gozdne šole

V domu je skozi celo leto na voljo 46 ležiš?, na razpolago je ve?namenski prostor in manjša predavalnica, obe sta opremljeni s sodobnimi avdio-vizualnimi pripomo?ki in ra?unalniško opremo ter klubski prostor za oddih in sprostitev. Na tabornem prostoru Gozdne šole od maja do septembra stoji 33 šotorov, ki pod platneno streho skrivajo leseno konstrukcijo s tremi udobnimi ležiš?i. Taborni prostor vklju?uje tri velike šotore, opremljene z elektri?no razsvetljavo, vti?nicami, lesenimi mizami in klopmi. Namenjeni so u?ilnicam, delavnicam ali drugim dejavnostim, v vsakem je prostora za 40 oseb. ?ez dan se tabore?i lahko pomerijo v igrah z žogo na igriš?u, kjer so mreža za odbojko in koša za košarko. Za izposojo so na voljo veliki in manjši kanuji ter gorska kolesa. Središ?e ve?ernega življenja je prostor za taborni ogenj, okoli katerega so v krogu razporejene masivne lesene klopi, ki nudijo obilo prostora za vse tabore?e.

 

 

Prostorske kapacitete v hiši

Prostor (Kapaciteta)

 • jedilnica – ve?namenski prostor (54 oseb)
 • klubski prostor  (20 oseb)
 • mala u?ilnica (16 oseb)
 • skupna ležiš?a 1 (12 ležiš?)
 • skupna ležiš?a 2 (12 ležiš?)
 • sobe s 3 ležiš?i  (4 x 3 ležiš?a)
 • sobi s 5 in 7 ležiš?i (5 + 7 ležiš?)
 • ležiš? skupaj (48)

GS-vecnamenska_jedilnica2 GS-klubski_prostor GS-ucilnicaB GS-skupna_lezisca2_za_12_oseb GS-skupna_lezisca1_za_12_oseb GS-soba _za_3_osebeB

Dodatna ponudba za goste

 • izposoja koles
 • izposoja kanujev

Prostorske kapacitete v šotorih

Šotor (Kapaciteta)

 • u?ilnica-ve?namenski šotor, z elektriko (3 x 40 oseb)
 • bivalni šotori  (33 x 3 osebe)
 • ležiš? skupaj (99)

Možne aktivnosti

Gozdna šola svojim obiskovalcem s svojo opremo nudi možnost izvajanja naslednjih aktivnosti:

 • odbojka
 • košarka
 • mali nogomet
 • kolesarjenje
 • vožnja s kanuji

Ob predhodnem dogovoru lahko organiziramo tudi:

 • orientiring in orienatacija po okolici
 • lokostrelstvo

Spremljevalne dejavnosti

Kulturne in zgodovinske znamenitosti

V Bohinju in okolici so še vidni sledovi Soške fronte (vojaško pokopališ?e iz 1. Svetovne vojne). Lepo sta ohranjeni cerkev Svetega Janeza – gotska cerkev s freskami iz 15. stoletja in Sv. Duh renesan?na cerkev iz 16. stoletja.

Na?in življenja ljudi v teh krajih (fužinarstvo, usnjarstvo in planšarstvo) predstavljajo etnografski, usnjarski in planšarski muzej ter Polajnarjeva galerija, obiskati pa velja tudi Zoisov grad v Stari Fužini. Spomenik gornikom v Rib?evem Lazu pa nas v mislih zvabi v ?ase prvih vzponov na Triglav.

Naravne znamenitosti

Tik ob Gozdni šoli je Bohinjsko jezero, ki je z nekaj ve? kot 3 km² površine najve?je stalno jezero v Sloveniji.

Sledovi nastanka danes 45 m globokega ledeniškega jezera so vidni v obliki ledeniških moren – ostankov ledeniških pregrad v Ukancu in Stari Fužini. Bohinj je dobro izhodiš?e za obisk Triglavskih jezer in vzpon na Triglav in druge vrhove.

Preko Komar?e vodi pot do ?rnega jezera, ob poti pa si lahko ogledamo še slap Savica, kraški izvir, ?udoviti dvopramenski slap. Poleg jame in presihajo?ega slapu Govic ter brezna pod Gamsovo glavico, so zanimivi še slap Suhe in slapova Ribnice pri Srednji vasi ter slap in korita Mostnice.

Gozdna šola leži v osrednjem obmo?ju Triglavskega narodnega parka. Ta obsega skoraj vse obmo?je slovenskega dela Julijskih Alp in ponuja odli?ne možnosti za odkrivanje narave in življenja v njej. Z zakonom o varovanem obmo?ju je zavarovana izjemna naravna in kulturna dediš?ina, številne ogrožene živalske in rastlinske vrste.

Šport

Od spomladi do jeseni okolica Gozdne šole ponuja razne lažje in zahtevnejše potepe po planinah, gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo, športno plezanje, orientiring in lokostrelstvo. Jezero in bližnje reke pa ponujajo poleg plavanja še vožnjo s kajakom in kanujem, jadranje, hidrospeed in rafting, kanjoning in športni ribolov.

Pozimi je center pravo zimsko-športno središ?e, saj so smu?arski centri Pokljuka, Vogel, Kobla in Soriška planina kot kamen?ki na ogrlici nanizani okrog Bohinja. Poleg alpskega smu?anja in teka na smu?eh je na Komni in in okoliških planinah možno turno smučanje.

Cenik za leto 2017