Zveza tabornikov Slovenije partnersko sodeluje pri Planinstvu za invalide/osebe s posebnimi potrebami, ki poteka v okviru Planinske zveze Slovenije. Kot pove že ime projekta, se osebam, ki imajo različne posebne potrebe (npr. so gibalno ovirani, slepi ali slabovidni, imajo motnje avtističnega spektra itn.), s pomočjo prostovoljcev omogoči vzpon na različne planinske vrhove in se jim s tem zagotovi krasno izkušnjo v naravi. Brez organizirane podpore, ki jo ta projekt zagotavlja, bi bilo to mnogim posameznikom praktično nedosegljivo.

Gre torej za inkluzijo, vključevanje vseh ne glede na njihove značilnosti, ki je zelo pomembna taborniška vrednota. Taborniki smo solidarni in čutimo odgovornost za družbeni razvoj, kar se kaže tudi skozi naše sodelovanje na tovrstnih projektih. Po drugi strani pa vsaka takšna izkušnja močno prispeva k celovitem razvoju naših prostovoljcev in članov.

Kako pri tem sodelujemo taborniki?

Taborniki spodujamo naše člane, starejše in mlajše, da se udeležijo enega izmed prihajajočih izletov v hribe ter s tem nekomu drugemu in sebi polepšajo dan; starejše člane spodbujamo, da se na inkluzijske pohode odpravijo v družbi svojih vrstnikov in vrstnic, vodniki in vodnice pa svoje mlajše člane z inkluzijo spoznajo prek vodovih izletov. 

Fizična pripravljenost pri tem ni problem, saj je večina poti zelo enostavnih. Glavni namen je namreč spoznavanje novih ljudi, druženje in preživljanje prostega časa v naravi. Pridružiš se nam lahko tudi ti!

Štiri sklopi akcij inkluzije

Z namenom ustvariti vzpodbudno okolje za invalide/OPP in osebe na invalidskih vozičkih z inkluzijsko komponento, da bodo okusili planinstvo kot način življenja, so pri Planinski zvezi oblikovali štiri sklope akcij.

Nevrorazlični zmorejo. Avtizem, Motnje v duševnem razvoju, ADHD (AMA) niso prepreke za polno doživljanje gora, aktivno in v družbi. Gore so naravno inkluzivno okolje in prostor za vseživljenjsko učenje.

Akcija spodbuja gibanje v gorah in omogoča socialno vključenost nevrorazličnih z grajenjem podpornega okolja z inkluzijo, ozaveščanjem in izobraževanjem.

Z akcijo naslavljamo izzive, s katerimi se srečujejo osebe z avtizmom, ADHD, motnjami v duševnem razvoju – nevrorazlični in njihove družine. Vsakdo potrebuje pozitivno protiutež, da preživi življenjske ovire. Eden od ključev za dobro duševno zdravje in srečo je tudi gibanje, preživljanje časa v naravi in druženje. Slednje daje voljo, da se kljub vsem preprekam ter malodušju še naprej trudimo, in je ključnega pomena za izogibanje obupu. Cilj akcije je telesna dejavnost za kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja kot orodje za boljše duševno počutje, tkanje novih prijateljstev, socialne in komunikacijske veščine, sprejemanje različnosti pri sebi in drugih, spoznavanje zmožnosti posameznika, iskanje stika z naravo, raziskovanje in spoznavanje narave ter učenje novih veščin.

Več informacij

V akciji GSPK želimo predstaviti in dokazati, da gluhe/naglušne komunikacija ne omejuje pri izvedbi te akcije. Vsi, ki smo prisotni v tej akciji, invalidi in neinvalidi, lahko komuniciramo na vse možne načine – od pantomime, pisanja na papir, znakovnega jezika do govora. S prikazom inkluzije, ki se udejanja preko prakse, ki je strežba, animacija, tolmačenje, pohodništvo, ipd., je to za vse lahko v izziv. Kako biti neomejen in sočasno biti povezan z različnimi skupnostmi in ljudmi v hribih in gorah s skupnim premagovanjem predsodkov in stereotipov o omejeni komunikaciji gluhih.

Brez omejitev daje v ospredje zmožnosti, da zmorejo vse in da zmorejo tudi pohodniki, osebje na kočah.

Več informacij

Gibalno ovirani gore osvajajo je akcija, ki nagovarja k telesni dejavnosti vse gibalno ovirane, da zapustijo udobje kavča in enoličnega vsakdana ter se podajo v naravo, družbo in novim dogodivščinam naproti. Namen akcije je inkluzija skozi okrepitev aktivne vloge invalidov in oseb s posebnimi potrebami (OPP) za preprečevanje osamljenosti, izključenosti, apatičnosti in telesne nedejavnosti.

Gibalno ovirani so do zdaj hodili v hribe na različne načine in predvsem v lastni organizaciji, sedaj želimo to izvesti in omogočiti organizirano za vse vrste gibalno oviranih – paraplegike, distrofike, osebe z multiplo sklerozo, odsotnostjo uda, osebe po kapi, poškodbi glave … Za vse, ki uporabljajo različne vrste invalidskih vozičkov, bergle, hodulje, opornice. To izvajamo tudi z namenom ustvarjanja pogojev za razvoj planinstva za vse invalide/OPP.

Več informacij

V sklop akcij s slepimi in slabovidnimi štejemo dve, in sicer: Stopiva skupaj, osvojimo vrh (SSOV) ter Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti (SSP po SPP). 

Slepi in slabovidni pohodniki so pričeli s svojim podvigom osvajanja vrhov na Slovenski planinski poti. Namen prostovoljskega projekta je omogočiti slepim in slabovidnim doživetje gora. Tudi slepim in slabovidnim je planinstvo blizu kot način življenja. Od ideje in izražene želje Sabine DERMOTA na poti iz Čavna 23. junija 2019 Jurčku NOWAKK je predlagala da slepi/slabovidni prehodijo SPP. 12. decembra 2019 smo se prvič srečali in ustanovili delovno skupino Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti (SSP po SPP).

Več informacij

Prijave in koledar dogodkov oz. pohodov

Prijave za (taborniške prostovoljce) se zbirajo na e-naslovu: inkluzija@taborniki.si.

Kratice

Gluhi strežejo v planinskih kočah – GSPK
Stopiva skupaj, osvojimo vrh – SSOV
Gibalno ovirani gore osvajajo – GOGO
Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti – SSP po SPP
Nevrorazlični AMA (Avtizem, Motnja v duševnem razvoju, ADHD)

DATUM LOKACIJA AKCIJA
3. april Boč AMA, GSPK, slepi
14. april Plački stolp AMA, slepi, GOGO
7. maj Dobrča AMA, GSPK, slepi
14. maj Gora Oljka AMA, GSPK, slepi, GOGO
22. maj Zavetišče v Gozdu AMA, GSPK, slepi, GOGO
29. maj Kal AMA, GSPK, slepi, GOGO
9. junij Toško čelo AMA, GSPK, slepi, GOGO
18. junij Svetina AMA, GSPK, slepi, GOGO
19. junij Ermanovec AMA, GSPK, slepi, GOGO
2. julij 24 ur Donačke gore AMA, GSPK, slepi
junij/julij Krnsko jezero GSPK, slepi
27. avgust Velika planina AMA, GSPK, slepi, GOGO
10. september Trdinov vrh AMA, GSPK, slepi, GOGO
18. september “neznano” AMA, GSPK, slepi, GOGO
24. september Bohor AMA, GSPK, slepi, GOGO
29. september Završki stolp AMA, slepi, GOGO

Partnerji in ambasadorji projekta

Ponosni partnerji akcije so ostali Planinska zveza Slovenije, Sonček − Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. ter Zveza paraplegikov Slovenije. Temu tercetu eminentnih imen se je pridružilo tudi Društvo distrofikov Slovenije. Odbor za planinstvo invalidov/OPP Planinske zveze Slovenije v drugih akcijah sodelujem še s Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zvezo tabornikov Slovenije ter drugimi manjšimi humanitarnimi organizacijami in posamezniki.

Projekt so tudi letos podprli ambasadorji:  dddr. Evgen Bavčar, Urška Vučak Markež, Marija in Andrej Štremfelj, Tone Kuntner, Brigita Langerholc in Viki Grošelj, Žiga X Gombač in Andrej Težak – Tešky.

Akcijo podpirajo parašportniki, med njimi tudi Nastja Fijolič, Matej Arh, Lena Gabršček, Matic Keržan, Dejan Fabčič, Sandi Novak, Tanja Cerkvenik, Jernej Slivnik, Gregor Gračner, Anej Doplihar in David Škorjanc.

V danih razmerah je lažje, če imaš parterja, ki ti stoji ob strani. Tega se zavedamo tudi v akciji Gibalno ovirani gore osvajajo. Zato smo še toliko bolj počaščeni in hvaležni, da nas tudi v novi sezoni podpira Nicehash, slovenski posrednik pri rudarjenju kriptovalut, ki ga upravlja slovensko podjetje H-BIT.

Deli s prijatelji, sodelavci in znanci