Taborniki se kot člani Svetovnega organizacije skavtskega gibanja (WOSM) zavzemamo za mir, pravičnost in človekove pravice s poudarkom na pravicah otrok povsod po svetu – predvsem na območjih nastajajočih konfliktov. Taborniki upamo, da se bodo v Ukrajini vsa prizadevanja uperila v zagotovitev takojšnjega prenehanja sovražnosti in zaščite vseh civilistov – vključno z otroki – in da se bo diplomacijo uporabljalo kot prednostni ukrep za reševanje mednarodnih sporov in vprašanj.

Prostovoljci WOSM v povezavi s trenutni dogajanjem v Ukrajini pripravljajo naslednje aktivnosti in ukrepe:

  1. Predstavniki WOSM-a v drugih nevladnih in medvladnih organizacijah pripravljajo aktivnosti in izjave v okviru Evropskega mladinskega foruma ter Sveta Evrope, in nudijo podporo Nacionalni skavtski organizaciji v Ukrajini.
  2. Na Poljskem in v Latviji se pripravljajo na podporo potencialnim beguncem, ki bodo prebežali v njihovo državo, prav tako pa osvežujejo znanje prve pomoči in ustrezno komunikacijo med člani.
  3. Pripravljena je platforma, prek katere je mogoče donirati v podporo Ukrajinskim skavtom. Najdete jo lahko na tej povezavi

Taborniki izrekamo podporo vsem civilistom in skavtom, ki so neposredno vključeni v vojno agresijo. Vsakega posameznika pa pozivamo k solidarnosti in širjenju miru – verjamemo, da je ključno, da vsakič znova ob soočenju z življenjskimi izzivi izbiramo miroljubno pot reševanja konfliktov.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci