Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT) je območna organizacija Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), ki deluje na področju Ljubljane. Vanjo je vključenih 16 ljubljanskih taborniških rodov s približno 1800 člani, zaradi česar je MZT največja mladinska prostovoljna organizacija v Ljubljani.

Glavni namen prijavljenega projekta na razpis MJU je zagotovitev finančnih sredstev za vzpostavitev trajnega delovnega mesta v strokovni službi MZT, kar je povezano tudi z gradnjo večje prepoznavnosti tabornikov v družbi. Aktivnosti v okviru projekta bodo osnova za implementacijo rešitev na ostale taborniške območne organizacije in taborniške rodove ZTS. Zaradi tega bo v okviru projekta potekalo nenehno sodelovanje na relaciji MZT-ZTS.

V primeru pozitivno rešene prijave na javni razpis “Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019”, ki ga jeobjavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) 24. maja 2019, želi MZT zaposliti: STROKOVNEGA SODELAVCA MZT.

Podrobnosti so na voljo v razpisu.

Prijavite se z življenjepisom s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega dosedanjega dela, povezanih z aktivnostmi, opisanimi v tem razpisu. Prijavi priložite tudi motivacijsko pismo. Življenjepis in motivacijsko pismo naj bosta napisana v slovenskem jeziku.Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na zaposlitev@mzt.org do vključno 1. septembra 2019.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci