Še do 24. septembra 2023 se bo v Gornji Radgoni odvijal 9. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja – SOBRA 2023, ki predstavlja opremo, tehniko, veščine in najpomembnejše institucije, ki zagotavljajo obrambo, pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Sejem povezuje profesionalce, prostovoljce in vse ostale, ki skrbimo za varnost domov in družin, ter skrbi za izmenjavo znanja in izkušenj. Na sejmu se predstavljamo tudi taborniki – veseli bomo vašega obiska na naši stojnici!

V okviru aktivnosti sejma je na notranjih razstavnih prostorih hale B in na zunanjih razstavnih prostorih ob hali B predstavljena organiziranost in glavne dejavnosti Uprave RS za zaščito in reševanje, organiziranost in oprema Civilne zaščite ter dejavnosti in oprema operativnih sestavov društev in drugih nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Kot odgovor na podnebne spremembe so v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostavljene predvsem novosti in dobre prakse s področja ozaveščanja, preventive, zaščite, reševanja in pomoči, ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistema opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijskega sistema, usposabljanja, področja osebne in vzajemne zaščite, raziskav in razvoja ter mednarodnega sodelovanja.

Na stojnici Zveze tabornikov Slovenije lahko izveste več o naših dejavnostih, organiziranosti, opremi in dobrih praksah – se vidimo?


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci