Danes je v medijih zaokrožil članek o ameriški skavtski organizaciji, ki se sooča s hudimi obtožbami glede spolnih zlorab članov organizacije. Iz Boy Scouts of America (Scouts BSA) so sporočili, da je organizacija vložila stečaj po postopku, ki ga predvideva zakonodaja v ZDA. Finančno prestrukturiranje bo BSA omogočilo pravično nadomestilo žrtvam zlorab, ki so bile oškodovane med svojo udeležbo v skavtstvu, hkrati pa bodo lahko skozi ta proces nadaljevali skavtsko gibanje in naredili organizacijo še bolj varno.Kot del odgovornosti za podporo žrtvam spolnih zlorab se je BSA odločil, da bo organizacija financirala sklad, ki naj bi vsem žrtvam zagotovi odškodnino. To je organizacija pripravila poleg podpore, ki jo že nudi žrtvam, saj jim ponuja dostop do primerne strokovne pomoči.V svoji izjavi za javnost so med drugim zapisali, da jih skrbi usoda žrtev spolnih zlorab in se iskreno opravičujejo vsem, ki so bili prizadeti v času članstva. Sporočajo tudi: »Verjamemo žrtvam, jih podpiramo in smo jim plačali za neomejeno svetovanje in terapije. Ogorčeni smo, da so posamezniki občasno izkoriščali naš program za zlorabo nedolžnih otrok.«

TABORNIKITaborniško gibanje temelji na vrednotah, med katerim so najbolj pomembne prostovoljstvo, sodelovanje, spoštovanje do narave in soljudi ter prijateljstvo. Vrednote in načela v kombinaciji s taborniškim poslanstvom pomagati mladim pri odraščanju pa nas peljejo k uresničitvi vizije – ustvariti boljši svet za vse.

V okviru tega smo v organizaciji v fazi sprejemanja strateškega dokumenta z delovnim naslovom Varni smo, ki je prilagojena različica mednarodnega dokumenta Safe from Harm (več na https://www.scout.org/safefromharm).

Ta strateški dokument določa naše skupne vrednote in načela na področju zaščite pred kakršnokoli obliko zlorabe ali nasilja ter opisuje ukrepe, ki jih je treba izvesti za izpolnitev naše zaveze. Omogoča, da vsi posamezniki, ki so kakorkoli povezani s taborniško organizacijo, razumejo, sprejmejo in podprejo uresničitev skupne odgovornosti za zaščito otrok in mladostnikov pa tudi odraslih oseb, hkrati pa vzpostavlja jasne in učinkovite mehanizme poročanja in odzivanja na primere nasilja ali zlorab. Služi kot smernica za ravnanje tako mladih kot odraslih znotraj organizacije in v drugih okoljih njihovega vsakdanjega življenja.

Dokument je prvi korak, saj želimo po njegovem sprejetju nadaljevati z nizom aktivnosti: od izobraževanja prostovoljcev (znotraj organizacije) do vzpostavitve protokola za ravnanje, če pride do kakršnekoli oblike zlorabe ali nasilja. Pri tem se želimo povezati z organizacijami, ki delujejo na posameznih področjih, in iskati partnerska sodelovanja.

Varno okolje za vse, ki sodelujejo v taborniškem gibanju, je prednostno področje v naši organizaciji. Skupaj se bomo zato trudili, da bo taborništvo še naprej ponujalo varno, vključujoče in podporno okolje za mlade, kjer lahko ti dosežejo svoj polni potencial.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci