Podprite nas!

Smo organizacija, nastala iz ideje možaka s klobukom, ki je že več kot 100 let nazaj ugotovil, da preprosto ne znamo več živeti z naravo. Ne, naš ustanovitelj ni razsvetljenec Rousseau, je pa Robert Baden-Powell poskrbel za to, da se ne le vračamo k naravi, ampak ob tem še ustvarjamo boljši svet! Ker pa vemo, da je boljši svet odvisen od vseh nas in pri tem sami prisegamo na vzgojo mladih, ki bodo poskrbeli tudi za boljši svet jutri, nam tudi prostovoljcem to ne more uspeti brez kakšnega kovančka.

Zakaj tudi prostovoljska organizacija potrebuje denar?

Srce taborniške organizacije smo prostovoljci,  ki taborništvu namenjamo svoj prosti čas. Približno 2400 mladih zagotavlja program in neformalno izobraževanje za 5000 članov. Po uradnih podatkih smo v preteklih letih prostovoljske organizacije opravile za skoraj 100 milijonov evrov prostovoljskega dela, med njimi je na tisoče taborniških prostovoljskih ur, mnogi posamezniki namenijo taborništvu več kot 500 ur letno (kar pomeni, da praktično ni dneva brez časa za tabornike). Zakaj ta statistika? Ker je naša osnovna vrednota prostovoljstvo, širimo zavedanje o pomenu preseganja materialnega pogleda na svet in namesto tega spodbujamo zdrav način življenja in podpiramo duhovni razvoj vsakega posameznika. A smo kot nevladna organizacija nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno delovanje tako kompleksne organizacije?

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki

TRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

 

Nakazila iz tujine:

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia BANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

Slovenia IBAN: SI56 0201 0001 4142 372 SWIFT/BIC: LJBASI2X VAT NO.: SI65720792

Srce taborniške organizacije smo prostovoljci,  ki taborništvu namenjamo svoj prosti čas. Večino med nami predstavljajo dijaki in študentje. Po uradnih podatkih smo v preteklih letih prostovoljske organizacije opravile za skoraj 100 milijonov prostovoljskega dela, med njimi je na tisoče taborniških delovnih ur, mnogi posamezniki namenijo taborništvu več kot 500 ur (kar pomeni, da praktično ni dneva brez časa za tabornike). Zakaj ta statistika? Ker je naša osnovna vrednota prostovoljstvo, širimo zavedanje o pomenu preseganja materialnega pogleda na svet in namesto tega spodbujamo zdrav način življenja in podpiramo duhovni razvoj vsakega posameznika. A smo kot nevladna organizacija nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno delovanje tako kompleksne organizacije?

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski bankiTRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

Nakazila iz tujine:ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJEEinspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, SloveniaBANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, SloveniaIBAN: SI56 0201 0001 4142 372SWIFT/BIC: LJBASI2XVAT NO.: SI65720792

ALI

Sredstva za delovanje v veliki meri črpamo iz članarine in dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti v Gozdni šoli v Bohinju, odprti pa smo tudi za sponzorstva in toplo pozdravljamo donacije.

Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje. Poleg tega smo aktivno vključeni v program civilne zaščite in reševanja. V Zvezi tabornikov Slovenije deluje 18 enot ZTS-PZP za postavljanje zasilnih prebivališč s skupaj 112 pripadniki, ena enota ZTS-MOBSTAC za postavitev mobilnega stacionarija z 12 pripadniki, ena enota ZTS-VUZN za vodenje in upravljanje začasnih naselij z 8 člani in vodstvo vseh enot (4 člani). Skupaj deluje v vseh enotah 136 članov ZTS, ki so aktivni pripadniki sil za zaščito in reševanje. V slučaju potrebe pa se redno pojavljajo še drugi taborniški prostovoljci, kjer lahko govorimo o preseganju števila 1000.

Želimo si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Taborniško izkušnjo si seveda želimo omogočiti kar največjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

Naš prostovoljski vložek k boljšemu svetu

700.000+


PROSTOVOLJSKIH UR/LETO

2400+


TABORNIŠKIH PROSTOVOLJCEV

6.500.000€


VREDNOST NAŠIH UR/LETO

Kako nas lahko podprete?

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki

TRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

 

Nakazila iz tujine:

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia BANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

Slovenia IBAN: SI56 0201 0001 4142 372 SWIFT/BIC: LJBASI2X VAT NO.: SI65720792

Seveda smo odprti tudi za kakšno drugo obliko povezovanja in sodelovanja z vami - taborniki smo silno iznajdljivi in pripravljeni na vse, kot radi rečemo. Če tudi vi vidite možnosti za to, se prosimo, obrnite na nas (marjan.hrovat@taborniki.si, +386 41 267 872).

Na spletni strani bomo s ponosom predstavili vsakega donatorja.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do pet nevladnih organizacij, ki so nosilke statusa delovanja v javnem interesu, in jim s tem nameni del dohodnine. Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved, skupno pa lahko namenite do 0,5 % dohodnine. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gredo ta sredstva sicer v državni proračun.

Zveza tabornikov Slovenije v skupnem poslanstvu povezuje samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Tudi rodovi črpajo sredstva za delovanje na enak način kot nacionalna organizacija, zato vas vabimo, da del svoje dohodnine namenite prav njim. Seznam rodov je na voljo na tej povezavi. V kolikor nimate izbranega rodu, bomo dela dohodnin veseli tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Postopek je preprost

1. korak: Dopolnite obrazec na desni s svojimi podatki naslednjimi podatki. Za reševanje obrazca preko spletne strani eDavki pojdite sem. Povezava vam odpre stran eDavkov – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vnesite podatke in kliknite Oddaj vlogo. Lahko pa izpolnite obrazec tudi ročno. Snamete ga tukaj.

2. korak: Pošljite obrazec na finančni uradIzpolnjen in podpisan obrazec pošljite ali oddajte na pristojnem finančnem uradu.

Postopek je enak za vse upravičene prejemnike, le da je treba spremeniti podatke organizacije ali društva, ki mu namenjate del dohodnine.

Kako nas lahko podprete?

Saj poznate tabornike? Res je, radi smo v naravi, imenujemo jo kar naša učilnica. Poleg tega, da smo vešči bivanja v naravi, da znamo postavljati šotore, zakuriti ogenj in še kaj, pa s svojim načinom dela stremimo, da otroštvo pustimo otrokom in spodbujamo mlade, da se čim bolj samostojno odločajo in da skupaj ustvarjamo boljši svet. Smo prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine, s svojim programom pa zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja. Po vsej državi je več kot 70 taborniških društev, imamo skoraj 7000 aktivnih članov, že skoraj 70 let pa se združujemo v Zvezo tabornikov Slovenije.

Srce taborniške organizacije smo prostovoljci,  ki taborništvu namenjamo svoj prosti čas. Večino med nami predstavljajo dijaki in študentje. Po uradnih podatkih smo v preteklih letih prostovoljske organizacije opravile za skoraj 100 milijonov prostovoljskega dela, med njimi je na tisoče taborniških delovnih ur, mnogi posamezniki namenijo taborništvu več kot 500 ur (kar pomeni, da praktično ni dneva brez časa za tabornike).

Zakaj ta statistika? Ker je naša osnovna vrednota prostovoljstvo, širimo zavedanje o pomenu preseganja materialnega pogleda na svet in namesto tega spodbujamo zdrav način življenja in podpiramo duhovni razvoj vsakega posameznika. A smo kot nevladna organizacija nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno delovanje tako kompleksne organizacije?

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki

TRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

 

Nakazila iz tujine:

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia BANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

Slovenia IBAN: SI56 0201 0001 4142 372 SWIFT/BIC: LJBASI2X VAT NO.: SI65720792

Sredstva za delovanje črpamo iz članarine, dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti, sponzorstev in donacij. Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje.

Želimo pa si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Ter seveda še večjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

Na vas se obračamo, ker si želimo tudi vaše podpore, da bomo lahko še naprej skupaj ustvarjali boljši svet. Veseli bomo donacije, ki jo lahko nakažete na naš račun SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112. V kolikor želite, lahko pred nakazilom donacije podpišemo tudi donatorsko pogodbo.

Seveda pa smo odprti tudi za kakšno drugo obliko povezovanja in sodelovanja z vami - taborniki smo silno iznajdljivi in pripravljeni na vse, kot radi rečemo. Če tudi vi vidite možnosti za to, se prosimo, obrnite na nas (marjan.hrovat@taborniki.si, +386 41 267 872).

Na naši spletni strani bomo tudi s ponosom predstavili vsakega donatorja.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do pet nevladnih organizacij, ki so nosilke statusa delovanja v javnem interesu in jim s tem nameni del dohodnine. Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved, skupno pa lahko namenite do 0,5% dohodnine. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gredo ta sredstva sicer v državni proračun.

Zveza tabornikov Slovenije v skupnem poslanstvu povezuje samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Tudi rodovi črpajo sredstva za delovanje na enak način kot nacionalna organizacija, zato vas vabimo, da del svoje dohodnine namenite prav njim. Seznam rodov je na voljo na tej povezavi. V kolikor nimate izbranega rodu, bomo dela dohodnin veseli tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Postopek je preprost

1. korak: Dopolnite obrazec na desni s svojimi podatki naslednjimi podatki. Za reševanje obrazca preko spletne strani eDavki pojdite sem. Povezava vam odpre stran eDavkov – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vnesite podatke in kliknite Oddaj vlogo. Lahko pa izpolnite obrazec tudi ročno. Snamete ga tukaj.

2. korak: Pošljite obrazec na finančni uradIzpolnjen in podpisan obrazec pošljite ali oddajte na pristojnem finančnem uradu.

Postopek je enak za vse upravičene prejemnike, le da je treba spremeniti podatke organizacije ali društva, ki mu namenjate del dohodnine.

Saj poznate tabornike? Res je, radi smo v naravi, imenujemo jo kar naša učilnica. Poleg tega, da smo vešči bivanja v naravi, da znamo postavljati šotore, zakuriti ogenj in še kaj, pa s svojim načinom dela stremimo, da otroštvo pustimo otrokom in spodbujamo mlade, da se čim bolj samostojno odločajo in da skupaj ustvarjamo boljši svet. Smo prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine, s svojim programom pa zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja. Po vsej državi je več kot 70 taborniških društev, imamo skoraj 7000 aktivnih članov, že skoraj 70 let pa se združujemo v Zvezo tabornikov Slovenije.

Sredstva za delovanje črpamo iz članarine, dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti, sponzorstev in donacij. Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje.

Želimo pa si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Ter seveda še večjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

POŠLJI SMS Z BESEDO TABORNIK NA 1919.

Kako nas lahko podprete?

Saj poznate tabornike? Res je, radi smo v naravi, imenujemo jo kar naša učilnica. Poleg tega, da smo vešči bivanja v naravi, da znamo postavljati šotore, zakuriti ogenj in še kaj, pa s svojim načinom dela stremimo, da otroštvo pustimo otrokom in spodbujamo mlade, da se čim bolj samostojno odločajo in da skupaj ustvarjamo boljši svet. Smo prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine, s svojim programom pa zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja. Po vsej državi je več kot 70 taborniških društev, imamo skoraj 7000 aktivnih članov, že skoraj 70 let pa se združujemo v Zvezo tabornikov Slovenije.

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki

TRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

 

Nakazila iz tujine:

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia BANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

Slovenia IBAN: SI56 0201 0001 4142 372 SWIFT/BIC: LJBASI2X VAT NO.: SI65720792

Ker je naša osnovna vrednota prostovoljstvo, širimo zavedanje o pomenu preseganja materialnega pogleda na svet in namesto tega spodbujamo zdrav način življenja in podpiramo duhovni razvoj vsakega posameznika. A smo kot nevladna organizacija nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno delovanje tako kompleksne organizacije?

Sredstva za delovanje črpamo iz članarine, dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti, sponzorstev in donacij. Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje.

Želimo pa si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Ter seveda še večjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

Podpirate nas lahko z donacijami ali nam namenite del dohodnine. 

Saj poznate tabornike? Res je, radi smo v naravi, imenujemo jo kar naša učilnica. Poleg tega, da smo vešči bivanja v naravi, da znamo postavljati šotore, zakuriti ogenj in še kaj, pa s svojim načinom dela stremimo, da otroštvo pustimo otrokom in spodbujamo mlade, da se čim bolj samostojno odločajo in da skupaj ustvarjamo boljši svet. Smo prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine, s svojim programom pa zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja. Po vsej državi je več kot 70 taborniških društev, imamo skoraj 7000 aktivnih članov, že skoraj 70 let pa se združujemo v Zvezo tabornikov Slovenije.

Srce taborniške organizacije smo prostovoljci,  ki taborništvu namenjamo svoj prosti čas. Večino med nami predstavljajo dijaki in študentje. Po uradnih podatkih smo v preteklih letih prostovoljske organizacije opravile za skoraj 100 milijonov prostovoljskega dela, med njimi je na tisoče taborniških delovnih ur, mnogi posamezniki namenijo taborništvu več kot 500 ur (kar pomeni, da praktično ni dneva brez časa za tabornike).

Zakaj ta statistika? Ker je naša osnovna vrednota prostovoljstvo, širimo zavedanje o pomenu preseganja materialnega pogleda na svet in namesto tega spodbujamo zdrav način življenja in podpiramo duhovni razvoj vsakega posameznika. A smo kot nevladna organizacija nenehno pred izzivom: kako zagotoviti dovolj finančnih virov, da omogočimo nemoteno delovanje tako kompleksne organizacije?

Donacije sprejemamo na transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki

TRR: SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112

 

Nakazila iz tujine:

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenia BANK: NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

Slovenia IBAN: SI56 0201 0001 4142 372 SWIFT/BIC: LJBASI2X VAT NO.: SI65720792

Sredstva za delovanje črpamo iz članarine, dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti, sponzorstev in donacij. Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje.

Želimo pa si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Ter seveda še večjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

Na vas se obračamo, ker si želimo tudi vaše podpore, da bomo lahko še naprej skupaj ustvarjali boljši svet. Veseli bomo donacije, ki jo lahko nakažete na naš račun SI56 0201 0001 4142 372, sklic 00 1112. V kolikor želite, lahko pred nakazilom donacije podpišemo tudi donatorsko pogodbo.

Seveda pa smo odprti tudi za kakšno drugo obliko povezovanja in sodelovanja z vami - taborniki smo silno iznajdljivi in pripravljeni na vse, kot radi rečemo. Če tudi vi vidite možnosti za to, se prosimo, obrnite na nas (marjan.hrovat@taborniki.si, +386 41 267 872).

Na naši spletni strani bomo tudi s ponosom predstavili vsakega donatorja.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do pet nevladnih organizacij, ki so nosilke statusa delovanja v javnem interesu in jim s tem nameni del dohodnine. Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved, skupno pa lahko namenite do 0,5% dohodnine. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gredo ta sredstva sicer v državni proračun.

Zveza tabornikov Slovenije v skupnem poslanstvu povezuje samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Tudi rodovi črpajo sredstva za delovanje na enak način kot nacionalna organizacija, zato vas vabimo, da del svoje dohodnine namenite prav njim. Seznam rodov je na voljo na tej povezavi. V kolikor nimate izbranega rodu, bomo dela dohodnin veseli tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije.

Postopek je preprost

1. korak: Dopolnite obrazec na desni s svojimi podatki naslednjimi podatki. Za reševanje obrazca preko spletne strani eDavki pojdite sem. Povezava vam odpre stran eDavkov – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vnesite podatke in kliknite Oddaj vlogo. Lahko pa izpolnite obrazec tudi ročno. Snamete ga tukaj.

2. korak: Pošljite obrazec na finančni uradIzpolnjen in podpisan obrazec pošljite ali oddajte na pristojnem finančnem uradu.

Postopek je enak za vse upravičene prejemnike, le da je treba spremeniti podatke organizacije ali društva, ki mu namenjate del dohodnine.

Saj poznate tabornike? Res je, radi smo v naravi, imenujemo jo kar naša učilnica. Poleg tega, da smo vešči bivanja v naravi, da znamo postavljati šotore, zakuriti ogenj in še kaj, pa s svojim načinom dela stremimo, da otroštvo pustimo otrokom in spodbujamo mlade, da se čim bolj samostojno odločajo in da skupaj ustvarjamo boljši svet. Smo prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine, s svojim programom pa zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja. Po vsej državi je več kot 70 taborniških društev, imamo skoraj 7000 aktivnih članov, že skoraj 70 let pa se združujemo v Zvezo tabornikov Slovenije.

Sredstva za delovanje črpamo iz članarine, dotacij, državnih in mednarodnih projektov, lastne dejavnosti, sponzorstev in donacij. Vsa trenutno razpoložljiva sredstva namenjamo za izvajanje taborniškega programa in izobraževanje prostovoljcev. Večina med njimi je vodnikov, torej mladih, ki ob podpori odraslih prostovoljcev vodijo majhno skupino enako starih otrok: z njimi se dobijo vsak teden na srečanjih, skupaj gredo na izlete, seveda pa vsako poletje odidejo tudi na taborjenje.

Želimo pa si zagotoviti stabilno podporo prostovoljcem in rast organizacije tudi v bodoče, tako po kakovosti programa kot s primerno usposobljenimi prostovoljci. Ter seveda še večjemu številu otrok, ki bodo lahko z nami kakovostno preživljali svoj čas.

POŠLJI SMS Z BESEDO TABORNIK NA 1919.

ALI NAMENIM DOHODNINO ...

Dohodnina

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do pet nevladnih organizacij, ki so nosilke statusa delovanja v javnem interesu in jim s tem nameni del dohodnine. Možnost donacije imate vsi, ki oddajate dohodninsko napoved, skupno pa lahko namenite do 0,5% dohodnine. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gredo ta sredstva sicer v državni proračun.

Zveza tabornikov Slovenije v skupnem poslanstvu povezuje samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Tudi rodovi črpajo sredstva za delovanje na enak način kot nacionalna organizacija, zato vas vabimo, da del svoje dohodnine namenite prav njim. Seznam rodov je na voljo na tej povezavi. V kolikor nimate izbranega rodu, bomo dela dohodnin veseli tudi pri Zvezi tabornikov Slovenije

Postopek je preprost

1. korak: Dopolnite obrazec na desni s svojimi podatki naslednjimi podatki. Za reševanje obrazca preko spletne strani eDavki pojdite sem. Povezava vam odpre stran eDavkov – Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije. Vnesite podatke in kliknite Oddaj vlogo. Lahko pa izpolnite obrazec tudi ročno. Snamete ga tukaj.

2. korak: Pošljite obrazec na finančni uradIzpolnjen in podpisan obrazec pošljite ali oddajte na pristojnem finančnem uradu.

Postopek je enak za vse upravičene prejemnike, le da je treba spremeniti podatke organizacije ali društva, ki mu namenjate del dohodnine.