Mestna občina Kranj je letos gostila Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, ki jih vsako drugo leto organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Letošnji Dnevi so potekali med 30. majem in 1. junijem. Predstavile so se ekipe Civilne zaščite, različnih reševalnih enot in služb, društev, organizacij, Slovenske vojske in Policije, med njimi pa smo bili tudi taborniki.

Preko stojnice v pokritem šotoru ter štabnim šotorom z ognjiščem in taborniškim ambientom na zunanjem prizorišč predstavili naše dejavnosti, poslanstvo, zgodovino, organiziranost taborniških enot ZIR-ZTS za postavljanje in vodenje začasnih prebivališč ter enoto za vzpostavitev mobilnega stacionarija, revijo Tabor, Zadruga – taborniška trgovina in različne artikle.

Aktivno smo sodelovali tako predstavniki ZTS kot lokalni taborniki z Zveze tabornikov občine Kranj. Kranjski taborniki so skrbeli za peko šmorna za vse goste, animacijo v času lepega vremena ter za lokalne informacije o taborništvu v Kranju.

V sklopu Bogatajevih dni pa smo izvedli tudi okroglo mizo z naslovom »Krizno odzivanje – taborniki in učinkovito vodenje začasnih naselij«, na kateri so sodelovali Rok Pandel (ZTS) in Klemen Markelj (ZTO Kranj) iz Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), Matjaž Domjan iz Uprave za zaščito in reševanje (URSZR), Špela Kenda iz Rdečega križa Slovenije (RKS) in Luka Novak iz Enote za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana (OZRCO-MOL).

Na okrogli mizi smo med drugim govorili o aktivni prisotnosti tabornikov pri naravnih nesrečah v sodelovanju z drugimi organizacijami, pri čemer smo izpostavili dosedanja medsebojna sodelovanja z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri poplavah v Železnikih, žledu v Postojni in lanskih ujmah ter sodelovanje z ZIR MOL in Rdečim Križem na področju begunske krize in Covida. Dotaknili smo se tudi izvajanja letnih vaj oz. priprav na nesreče – letna taborjenja in zlet smo predstavili kot vajo, kjer se učimo in vadimo kako ukrepati ob nesrečah (postavitev začasnih naselij, organizacija in vodenje večjega števila ljudi, skrb za prehrano, prvo pomoč, psihološko pomoč ipd.). Poleg tega pa smo izpostavili sodelovanje tudi pri drugih vajah, ki bi jih lahko šteli kot priprave na krizne situacije, npr. vaje vodnikov reševalnih psov, SiQuake, množične nesreče in podobno. Govorili smo tudi o načrtih in idejah za prihodnja sodelovanja.

Glavni namen naše udeležbe na Bogatajevih dnevih je bil predstaviti vlogo tabornikov v celotni strukturi sistema Zaščite in reševanja. Taborniki namreč nismo hitro posredovalna služba, imamo pa pomembno vlogo pri tematikah, ki smo se jih dotaknili na okrogli mizi in pri koordinaciji spontanih prostovoljcev, kar je bil dober primer iz prakse, ki smo ga lani dokazali v Črni na Koroškem v času poplav.

Prispevek je pripravila Špela Benčina, avtor fotografij je Matic Pandel.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci