Planinska zveza Slovenije ima že vrsto let aktivnosti za invalide/osebe s posebnimi potrebami. Na povabilo za sodelovanje smo se odzvali tudi taborniki, saj se tudi v tovrstnih dejanjih odražajo naše vrednote strpnosti in odprtosti, enakopravnosti, prijateljstva ...

Planinstvo za invalide/OPP inovativno pristopa k odpiranju vrat razumevanja drugačnosti in različnosti. Širjenje ideje, da lahko vsak prispeva svoj delček k raznolikosti in pestrosti pohodništva.
Inkluzijski pohod je izkustveno učenje o drugačnosti, o različnosti in o zmožnostih. Spoznanje, ki nastane preko lastnega doživljanja, je vredno veliko več kot pripoved, predavanje ali prebrana beseda.Percepcijo postavi na glavo: od tega, da osebe na invalidskem vozičku ne morejo v hribe, da slepi in gluhi nimajo kaj doživeti v gorah, da slepi nimajo nič od pohoda … do tega, da vsi polno doživijo pohod, hribe in skupino, vsak na svoj način. Odprejo se vprašanja, kakšne so osebe z motnjo v duševnem razvoju, koliko zmorejo in kakšna je širina ter pestrost komunikacije, ki jo lahko vzpostavimo. Omejitve, ki jih imamo so v naših glavah.Povabilo k spoznanju sveta invalidov/OPP in k inkluziji, ko delamo korake k vključujoči družbi.

Tako se bomo ob začetku projekta Slepi in slabovidni po SPP 8. februarja 2020, ob 9.00 zbrali na Pohorju (Bellevue), kjer se bo začel pohod do prvega žiga SPP na Mariborski koči in naprej do Areha - Ruške koče, kjer je drugi žig.

Spremljajte nas (Facebook dogodek) in se nam pridružite že februarja ali na kateri izmed ostalih akcij ter s tem naredite korak k bolj vključujoči družbi.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci