Slovenija ponuja izjemne možnosti za obiskovanje narave in Slovenci dobršen del časa preživimo v njej. To je zasluga pripravljenosti lastnikov gozdov in kmetijskih zemljišč, da sprejemajo prost dostop obiskovalcev in vzgojnega dela v rekreacijskih organizacijah pri vzpostavljanju pravil obnašanja v naravi. Civilnodružbene organizacije smo v odprtem dialogu z lastniki, državnimi organi in siceršnjo javnostjo na podlagi že uveljavljenih norm zapisale kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji, ki predstavljala enotno podlago za vzgojo obiskovalcev narave in informiranje gostov glede pravil obiska narave v Sloveniji. V Septembru 2018 je kodeks »Obisk v naravi« podpisalo 27 organizacij, pristop h kodeksu pa ostaja odprt. Zveza tabornikov Slovenije je vodila proces priprave in skrbi za nadaljevanje sodelovanja med podpisniki.

Ne puščam sledi

Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in odložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno zbirališče. Nikoli jih ne puščam ali odlagam v naravo. Kurim le na ustrezno pripravljenih kuriščih in ogenj pred odhodom popolnoma pogasim ter pospravim. V času velike požarne ogroženosti upoštevam prepoved in ognja sploh ne zanetim.

Hodim po poteh

Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpliva na naravo in svoje varnosti. Z motornimi vozili in kolesi se vozim po zanje namenjenih cestah in poteh ter pri tem upoštevam omejitve in prepoved vožnje v naravnem okolju ter na zasebnih zemljiščih.
Spoznavam naravo in prispevam k njenemu ohranjanju
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in zavarovanih območjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živali samo opazujem in jih ne poškodujem, vznemirjam ali vzamem iz njihovega naravnega okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in mah nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu s pravili. Ne vstopam v gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih in zavarovanih območjih. Sploh pa ne posegam v brloge, gnezda, gnezdišča, krmišča in zavarovana območja na morju. V naravo ne izpuščam hišnih ljubljenčkov in rastlin ter tujerodnih in invazivnih živali in rastlin, niti jih ne prenašam z enega na drug kraj.
Živali opozarjam na svojo prisotnost, vendar jih pri tem ne vznemirjam
Z govorjenjem živali opozarjam na svojo prisotnost, da se lahko umaknejo. Živalim se ne približujem in jih ne hranim. Psa imam pod nadzorom. Ne povzročam nepotrebnega hrupa in spoštujem pravico do miru v naravi.
Sem zgled drugim
S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem naravovarstvene zavesti in s podporo organizacijam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem zgled drugim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni ohranjanja narave ter o morebitnih kršitvah obvestim pristojne organe.
Poznam svoje zmožnosti in jih upoštevam
Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim vremenskim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposobnostim. Izvedem ga tako, da bom v njem užival in hkrati spoštoval naravo in njene prebivalce. Poskrbim za svojo varnost in varnost drugih.
Sem ustrezno opremljen
Imam ustrezno obutev, obleko in ostalo opremo za načrtovani obisk narave ter dovolj hrane in pijače z nekaj rezerve.
Naravo obiskujem, ker je to dobro zame
Naravo obiskujem, ker je to dobro za moje zdravje in dobro počutje. Obisk narave in rekreacija v njej krepita telo in duha. Ko sem na obisku v naravi, spoznavam sebe in naravo ter se od nje učim.
Pozdravljam
Običaj je, da se v naravi pozdravljamo. Pozdrav je priložnost za komunikacijoz domačini in medsebojno izmenjavo informacij med obiskovalci.
Dajem prednost šibkejšim
Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem prednost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večnamenskih poteh ima prednost pešec pred kolesarjem in motornimi vozili, kolesar pred motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci in potapljači prednost pred plovili, premikajoče se plovilo se umakne stoječemu, manjše plovilo se umakne večjemu.
Skrbim za varnost
S svojim znanjem, védenjem in spremljanjem razmer ostalim pomagam po svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo varnost. V primeru nesreče pokličem 112 in sledim navodilom.
Parkiram na parkiriščih
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram drugih. Tudi če sem trenutno sam, zagotovim prehodnost stranskih vlak in poti ter omogočim parkiranje tudi drugim.
Tuja last ni moja pravica
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska dejavnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali nabiram pridelkov, kot so sadje, kmetijski pridelki ali drva. Prav tako ne uporabljam lovskih opazovalnic in drugih zgradb. Vrata ograd pašnikov zapiram za seboj.
Ne hodim po kmetijskih površinah
Ne hodim po travnikih, njivah, vinogradih, sadovnjakih in blizu čebelnjakov.
Izogibam se deloviščem
Izognem se deloviščem na kmetijskih in gozdarskih površinah ter tako poskrbim za varnost sebe in drugih. Na morju ne plujem v bližini ribogojnic, gojilnic školjk in ribiških ladij med delom.
Spoznavam in upoštevam lokalne običaje
Pri svojem obisku spoznavam lokalne običaje, jih spoštujem in upoštevam.
Ne hodim po kmetijskih površinah
Kulturna krajina, ki jo obiskujem, je rezultat tradicionalne rabe prostora, kar se odraža tudi v imenih krajev in območij. Prispevam k ohranjanju poimenovanj in razumevanju krajine,tako da jih spoznavam in uporabljam.
Kupujem lokalno
Lokalno skupnost podpiram tako, da kupujem lokalne izdelke in uporabljam lokalne storitve. Na tak način pomagam tudi pri ohranjanju krajine in narave.

Kodeks Obisk v naravi bo zaživel le, če ga bo poznalo in mu sledilo čim večje število posameznikov in organizacij. Čisto vsak med nami lahko s svojimi dejanji prispeva k temu, da z naravo v Sloveniji ravnamo spoštljivo, obenem pa smo pozorni in spoštljivi tudi lokalne skupnosti, do lastnine, do drugih in nenazadnje do sebe. Zato vas vabimo, da se nam pridružite – izpolnite obrazec in z veseljem vas bomo dodali na seznam podpornikov kodeksa!

Kodeks Obrazec

Pridružite se nam in postanite podpornik kodeksa Obisk v naravi


Z oddajo podatkov izjavljam, da podpiram kodeks Obisk v naravi z vsemi naštetimi načeli.

Zveza tabornikov Slovenije si pred objavo pridržuje pravico do preverjanja točnosti navedenih podatkov. Javno bomo na seznamu objavili zgolj ime in priimek posameznika oziroma naziv ter kraj organizacije.

Kodeks Obisk v naravi smo jeseni 2018 oblikovali in podpisali člani programskega odbora (po abecednem vrstnem redu):

Organizacija (pravna oseba)

Bodi pripravljen, zavod za razvoj veščin za kvalitetnejše življenje

Društvo Ekologi brez meja

ARS NATURAE – fotografija, turizem in razvoj, Petra Draškovič Pelc s. p.

Društvo za gozdovništvo in preživetje v naravi Slovenije

TURIZEM MIREN-KOSTANJEVICA

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana (SFU Ljubljana)

bc5ddo

u2hzv8

wmnen7

Društvo inovativnih pristopov zdravega načina življenja

lru6mr

e31c2f

5x8s2w

wjou5g

kpz9lp

faa2ym

xuln9i

04ft7v

92jusz

Posameznik (fizična oseba)

JureJEŽ

Denis Krhlikar

Jona Mirnik Cerar

Mojca Iskra

Dani Oblak

Matic Stergar

Saša Anžej Doma

Urška Bratkovič

Tadej Pugelj

Nina Durini

Nina Durini

Janez Tavčar

Marjana Kladnik

Rok Pandel

Anja Vidmar

Matic Pribičevič

Peter Skoberne

Anica Ana Oštir

Boštjan Hren

Tilen Južina

Tobija Hojker Šivic

Timotej Siter

Igor Šćekić

Tomaž Šijanec

Alen Jamšek

Nataša Senica

Pika Loboda

Seznama fizičnih in pravnih oseb, ki ste izrekli podporo kodeksu po predstavitvi, bomo redno osveževali.Ste se nam pridružili, a niste na seznamu ali pa so podatki napačni? Sporočite nam to na komunikacije@taborniki.si. Več o dogodku, kjer smo predstavili kodeks, lahko preberete na povezavi.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci