25.7.2018

Z javnim razpisom se mladim od 15. do vključno 29. leta prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru op 2014-2020. Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela. Naložbo in s tem zaposlitev sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Z novima zaposlitvama želimo povečati podporo in kakovost delovanja strateške rasti, diseminacije dobrih praks in razvijanjenovih programskih orodij. Zaposlena bosta torej delovala na področjih spodbujanja avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih. Na ta način bosta pokrivala potrebe rodov v Zahodni in Vzhodni kohezijski regiji. 1. Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-1 OP20.02336 Aktivnosti zaposlenega so zajemale seznanitev s potrebami organizacije in interno izobraževanje o njenih osnovnih postulatih. Skupaj z vodjo projektov, priprava nabora izobraževanj, ter pomoč pri spoznavanju orodij in pedagoških pripomočkov. Priprava in izvajanje kratkih analiz stanja potreb rodov v zahodni kohezijski regiji z vsakim posameznim interesentom. S tem je bila omogočena nadaljnja prilagoditev dogodkov in izobraževanj potrebam posameznega rodu in določitev točnih datumov za izvedbo planiranih aktivnosti. V zadnjem sklopu dela je zaposleni skupaj z udeleženci izoblikoval mladinske dogodke, kjer je bilo zajeto načrtovanje, izvedba in evalvacija (izvedba, koristnost, osebna rast, ponovitve dogodkov). Obenem je potekalo svetovanje rodovom o kadrovskih potrebah in možnih virih financiranja. Cilji zaposlitve:• poznavanje orodij in pedagoških pripomočkov ter procesov s strani zaposlenega,• vzpostavitev neposrednih stikov z mladimi vodj,• vzpostavitev stikov z rodovi za konkretne dogodke,• planiranje programov posameznih dogodkov in logistično planiranje,• prilagoditev dogodkov/izobraževanj potrebam posameznega rodu in določitev točnih datumov za izvedbo planiranih aktivnosti,• skupna evalvacija dogodkov z rodovi. Rezultat operacije v ZTS je dodatni mesec zaposlitve mladinskega delavca. 2. Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju-2 OP20.02337 Aktivnosti zaposlenega so zajemale seznanitev s potrebami organizacije in interno izobraževanje o njenih osnovnih postulatih. Skupaj z vodjo projektov, priprava nabora izobraževanj, ter pomoč pri spoznavanju orodij in pedagoških pripomočkov. Priprava in izvajanje kratkih analiz stanja potreb rodov v vzhodni kohezijski regiji z vsakim posameznim interesentom. S tem je bila omogočena nadaljnja prilagoditev dogodkov in izobraževanj potrebam posameznega rodu in določitev točnih datumov za izvedbo planiranih aktivnosti. V zadnjem sklopu dela je zaposleni skupaj z udeleženci izoblikoval mladinske dogodke, kjer je bilo zajeto načrtovanje, izvedba in evalvacija (izvedba, koristnost, osebna rast, ponovitve dogodkov). Obenem je potekalo svetovanje rodovom o kadrovskih potrebah in možnih virih financiranja. Cilji zaposlitve:• poznavanje orodij in pedagoških pripomočkov ter procesov s strani zaposlenega,• vzpostavitev neposrednih stikov z mladimi vodj,• vzpostavitev stikov z rodovi za konkretne dogodke,• planiranje programov posameznih dogodkov in logistično planiranje,• prilagoditev dogodkov/izobraževanj potrebam posameznega rodu in določitev točnih datumov za izvedbo planiranih aktivnosti,• skupna evalvacija dogodkov z rodovi. Rezultat operacije v ZTS je dodatni mesec zaposlitve mladinskega delavca. Več o službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter novih priložnostih si preberite tu. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci