Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (ZTS) je največja mladinska organizacija v Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.

PROJEKTNI SODELAVEC ZA ZLET 2025 TER ZA PROGRAM TER VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE V ZTS

Področja dela za ZLET 2025:

 • Koordinacija projekta
 • Projektno poročanje
 • Projektno vodenje
 • Izvajanje delavnic in usposabljanj
 • Logistična in vsebinska podpora pri organizaciji Zleta 2025
 • Koordinacija ekip
 • Komunikacija med različnimi deležniki
 • Delo s prostovoljci

Področja dela za program ter vzgojo in izobraževanje v ZTS:

 • Sodelovanje s strokovnim sodelavcem za program, vzgojo in izobraževanje v ZTS.
  Po navodilih udeležba na posvetih, sestankih in dogodkih, ki jih sklicujeta ali organizirata načelnika oziroma v njunem imenu drugi prostovoljci ali zaposleni v taborniški strokovni službi.
 • Strokovna in vsebinska podpora pri razvoju strokovnih gradiv in pripravi programskih orodij.
 • Strokovna podpora pri pripravi, izvajanju, evalvaciji in poročanju pri projektih, pridobljenih na podlagi javnih razpisov.
 • Zbiranje poročil, obdelava podatkov, urejanje baz podatkov, evidenc udeležencev in vodstev izobraževanj v zvezi z izobraževanji ZTS.
 • Zbiranje poročil, obdelava podatkov, urejanje baz podatkov, evidenc udeležencev in vodstev državnih tekmovanj v ZTS.
 • Priprava analiz, podlag, gradiv in strategij za implementacijo.
 • Pomoč pri urejanje razpisov za tečaje, koordinacija z vodji tečajev glede prijave tečaja (program, predavatelji), priprava potrebne opreme za izvedbo tečajev, urejanje arhiva izvedenih tečajev in dokumentacije za poročanje.
 • Izdajanje potrdil o udeležbi na tečajih.

Pričakujemo:

 • Najmanj VI. stopnja izobrazbe, dobro znanje angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja),
 • sposobnost in izkušnje vodenja projektov in projektnih skupin,
 • kompetence izvajanja neformalnega učenja in izkustvenega učenja,
 • kompetence pisanja vsebinskih dokumentov,
 • veščine javnega nastopanja,
 • izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah in s prostovoljci so prednost,
 • usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način,
 • dobre organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo odgovornosti,
 • prilagodljivost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost,
 • komunikativnost in pozitiven odnos do sprememb,
 • pripravljenost za delo na terenu, v popoldanskem času in med vikendi.

Nudimo:

 • Delovno razmerje za določen čas 30 mesecev, pričetek dela v času od 1. 6. do 1. 9. 2024, zaključek dela 31. 12. 2026, 
 • plačilo po pravilniku o delovnih razmerjih: samostojni projektni sodelavec, osnovna bruto plača 2000 €, 
 • urejeno delovno okolje, 
 • možnost razvijanja kompetenc ter strokovnega in osebnega razvoja. 

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem na zaposlitev@taborniki.si – rok smo podaljšali do 14. 8. 2024, do 23.59.

Prijavi priložite motivacijsko pismo, s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega dosedanjega dela oziroma izkušnjah, povezanih z aktivnostmi, opisanimi v tem razpisu.

Razpis z več informacijami
Deli s prijatelji, sodelavci in znanci