Začenja se novo taborniško leto in z njim prihaja tudi priložnost za vpis k tabornikom! Namen taborništva je, da pripomore k celostnemu osebnostnemu razvoju mladega človeka. Zato klasična predstava o tabornikih kot skupini, ki se noč in dan potika po gozdu, ni povsem točna. Narava nam nudi okolje, v katerem zastavljeni cilj najlažje izpolnjujemo, ni pa taborništvo samo to. Z aktivnostmi poskušamo mladim pomagati pri napredovanju na intelektualnem, socialnem, duhovnem, čustvenem in fizičnem področju. Raznovrstne aktivnosti so nam pri tem v pomoč.

Z delovanjem v taborniški skupinici oz. vodu se otrok nauči živeti in delovati v skupini, ročnimi deli otrok razvija svoje motorične, intelektualne sposobnosti in ustvarjalnost, s športnimi igrami se nauči timskega dela in krepi svoje telo, z osvajanjem različnih veščin se priuči sposobnosti in dobi znanja, ki mu bodo koristila v vsakdanjem življenju, s pripravo kratke točke za rodovo čajanko ali sodelovanjem pri večernem programu pri ognju izgubi tremo pred javnim nastopanjem

Kako se pri tabornikih učimo?

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin.

V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki – mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi.

Mlajši taborniki, murni, medvedki in čebelice ter gozdovnice in gozdovniki, to so otroci do zaključka osnovne šole, so udeleženci taborniških aktivnosti, ki jih zanje pripravljamo starejši taborniki. Skozi aktivnosti mladi osvajajo taborniška znanja in veščine. Zaradi našega načina dela v majhnih skupinah pa se vsi taborniki – poleg taborniških znanj – učimo tudi o sebi, naravi in sočloveku, raziskujemo in se razvijamo.

Več o načinu učenja pri tabornikih si lahko preberete na tej povezavi.

Kako potekajo taborniška srečanja?

Taborniško leto sovpada s šolskim letom. Enkrat tedensko se taborniki srečujemo na vodovih srečanjih, ob izbranih vikendih med šolskim letom pa pripravimo eno ali več dnevne aktivnosti, ki jih imenujemo akcije.

Znotraj voda je v skladu s taborniškim pristopom načeloma 8 do 10 tabornikov približno enake starosti, ki jih vodi vodnik. Z izvajanjem letnega vodovega programa, ki ga pripravi vodnik ob mentorstvu starejših vodij v rodu, se taborniki učijo taborniških znanj in vrednot. Prav tako se povezujejo z ostalimi taborniki in sklepajo prijateljstva.

Potrebujemo ob vpisu kaj posebnega?

Ob vpisu vodstvo rodov pripravi uvodni sestanek za starše, kjer podajo osnovne informacije o delovanju tabornikov v njihovem rodu. Ob samem vpisu otroci načeloma ne potrebujejo nič posebnega. Pred odhodom na različne akcije, kot je na primer taborjenje, pa vodstvo pripravi seznam opreme, kjer se med drugim najdejo tudi pohodni čevlji, spalna vreča in taborniški kroj. V marsikaterem rodu za starše tistih tabornikov, ki se prvič odpravljajo na taborjenje, pripravijo poseben sestanek, kjer se poda več informacij o tem, kako izgleda njihovo taborjenje in kako naj se pripravijo.

Kakšna je cena?

Taborništvo temelji na bazi prostovoljcev, ki gibanju nudijo podporo. Pristop k tabornikom je zato vsem članom omogočen za precej majhen strošek, ki ga kot člani plačajo v obliki letne članarine. Višina članarine je odvisna od odločitve posameznih rodov in predstavlja osnovni vir financiranja dejavnosti taborniških društev.  

Sredstva iz tega naslova so torej namenjena predvsem plačilu stroškov, ki nastanejo z delovanjem rodu in rodovom pravzaprav delovanje omogočajo. To so na primer:

  • plačilo članarine društva in posameznih članov Zvezi tabornikov Slovenije,
  • obratovalni stroški taborniških prostorov,
  • nabava in servis najbolj nujne opreme,
  • potrošni material,
  • izobraževanja vodnikov in ostalih kadrov,
  • plačilo prispevkov za nekatere akcije in tekmovanja,
  • naročnina na revijo Tabor, ki izide štirikrat na leto,
  • in popust v Zadrugi, taborniški trgovini na Zvezi tabornikov Slovenije.

Če bi radi še dodatno podprli taborništvo, lahko to storite z namenitvijo dela dohodnine! Gre za sredstva, ki sicer ostanejo v državnem proračunu. Če se dohodninski zavezanec odloči, pa lahko 1% odmerjene dohodnine nameni nevladnim organizacijam, med katere spadamo tudi taborniki. Vzame vam samo dve minuti, stane vas ne nič, nam pa pomeni ogromno!

Kako lahko svojega otroka vpišemo k tabornikom?

Po vsej Sloveniji deluje kar 70 različnih taborniških društev oz. rodov, vsak rod pa ima nekoliko specifičen način vpisovanja. Na spodnjem gumbu najdete vse delujoče taborniške rodove s kontakti, na katere se lahko obrnete z vprašanji o vpisu.

Poiščite najbližji rod tukaj!Avtorica fotografij: Mariša Ratajec, RLA Grosuplje


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci