Slovenci smo se po katastrofalnem potresu v Turčiji in Siriji, ki je v februarju letos skupaj prizadel okoli 18 milijonov ljudi in mnogim uničil dom in vse imetje, zopet izkazali kot zelo solidarne. Ob velikodušnosti številnih Slovencev in Slovenk ter podjetij je Slovenska karitas do sedaj zbrala 693.704 evrov in jih posredovala v obe državi za najnujnejšo pomoč. Zbrana sredstva so namenjena humanitarni pomoči Caritas Internationalis, ki jo na lokalnem nivoju izvajata Karitas v Siriji in Turčiji. V Turčiji se pomoč namenja predvsem za hrano, higieno, druge osnovne življenjske potrebščine, zagotavljanje bivališč in psihosocialno pomoč. V Siriji se pomaga z zagotovitvijo osnovnih dobrin, plačilom najemnine in z obnovo porušenih stanovanj in šol ter s plačilom zdravstvenih storitev ter psihosocialno podporo. Dodatno je za projekt pomoči prizadetim s potresom v Turčiji in Siriji v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva s Slovensko karitas 100.000 evrov prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. S pomočjo tega hitrega odziva se v Turčiji najranljivejšim družinam, ki so izgubili svoj dom, zagotavlja bivanje, obroke, oblačila in sanitarije, v Siriji pa finančno pomoč družinam za nakup osnovnih dobrin.

V Turčijo je Slovenska karitas poslala tudi pošiljko materialne pomoči, ki smo jo zagotovili taborniki, skavti, predstavniki civilne zaščite Kranj ter prevoznik Flora d.o.o., in sicer 33 palet z osnovnimi potrebščinami, spalkami ter 61 civilnimi šotori.

Na sto tisoče ljudi v obeh državah še vedno potrebuje osnovno pomoč, kot tudi pomoč pri ponovni vzpostavitvi normalnih pogojev za bivanje in preživetje. Zato Slovenska karitas še naprej zbira donacije za ta namen.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci