Ste vedeli, da taborniki ne obstajamo samo v Sloveniji, ampak je to svetovno gibanje, ki združuje že skoraj 50 milijonov članov iz 169 držav ter pokriva vse celine. Tako je, najdete nas tudi na Antarktiki. Vendar nas tam in drugod v mednarodnem okolju poznajo kot "scouts", torej skavte.

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je članica Svetovne skavtske organizacije (World Organization of the Scout Movement – WOSM). Leta 1920 jo je ustanovil Lord Robert Baden-Powell, začetnik skavtstva. V prvih desetletjih delovanja so bili v organizacijo vključeni le dečki, moški. V 70. letih so se priključile prve organizacije, ki so imele v svojih vrstah tudi članice. Članstvo je z leti vztrajno rastlo – leta 1994 se je kot 135. polnopravna članica v WOSM pridružila tudi Zveza tabornikov Slovenije. Več o WOSM tukaj.

Tako kot vsi ostali taborniki mi sodelujemo s tujimi skavtskimi organizacijami ter se redno udeležujemo svetovnih taborov, kjer se zbere od nekaj sto do tudi 40.000 skavtov z vsega sveta, konferenc, ki so bolj formalne narave, in izobraževanj vseh področij, ki jih kot skavti oz. taborniki pokrivamo. Udeležba na takih akcijah daje tabornikom dragocene izkušnje s poudarkom na povezovanju in spoznavanju tujih skavtov ter njihovih kultur. Sodelovanje s tujimi skavti nam daje širino, kakršne kot posamezniki na potovanjih ne doživimo. Skavtske organizacije, ki danes spadamo v WOSM, se tako lahko razlikujemo glede na regijo in religijo, a nam je vsem skupno življenje v skladu s temeljnimi načeli in vizijo, ki jih vodi geslo »Taborniki ustvarjamo boljši svet!«

V preteklem mesecu so se tako štirje naši izkušeni člani udeležili treh izobraževanj oz. mreženj, in sicer RoverNet - VentureNet v Zagrebu, dogodka v sklopu MOVIS Network v Talinu in izobraževanja v sklopu projekta Dialogue for Peace v Zenici. Dogodki so potekali pod okriljem WOSM oz. Evropske skavtske regije in nacionalnih taborniških organizacij.

Od 9. do 12. maja sta v Zagrebu na RoverNet - VentureNet Katarina in Urban Ž. spoznavala in delila, kakšen program nudimo v naši organizaciji prostovoljcem, starim od 16 do 27 let. Pri nas jih imenujemo popotniki in popotnice ter raziskovalci in raziskovalke. To so prostovoljci, ki v naši organizaciji vodijo, vzgajajo in skrbijo za program za mlade. Največ je vodnikov, imamo pa tudi specialiste posameznih področij (bivanje v naravi, orientacija in topografija, taborništvo na divjih vodah in prva pomoč). Nekaj je takšnih, ki vodijo rodove (načelniki in starešine), ostali pa skrbijo, da delo na vseh ravneh organizacije poteka nemoteno. Ker je za vse pomembno, da se tudi odrasli prostovoljci pri tabornikih lahko razvijajo v vse smeri in nadgrajujejo svojo pot po lastnih željah, so na mreženju skavtov v Zagrebu skušali izmenjati najbolj učinkovite prakse ne to temo. Ni odveč omeniti, da je bil soorganizator dogodka tudi WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), Svetovno združenje skavtinj - sestrska organizacija WOSM.

Od 23. do 26. 5. se je Jasna v Talinu udeležila MoViS Network dogodka (Management of Volunteers in Scouting). Mreženja se je udeležilo 50 tabornikov iz 22 evropskih držav. Glavne teme dogodka so zajemale implementacijo dokumenta o Vlogi in delovanju odraslih prostovoljcev v ZTS (poleg popotnikov in popotnic ter raziskovalcev in raziskovalk še grče), priznavanje kompetenc, pridobljenih pri tabornikih, nagrade in priznanja za prostovoljce ter ustvarjanje prostovoljskega dogovora. Idej in dobrih praks iz vseh držav je bilo veliko, prav tako izkušenj iz prve roke in orodij za doseganje naših ciljev. Eden od elementov taborniškega pristopa je tudi t. i. simbolni okvir, kar pomeni, da naše dejavnosti radi "zapakiramo" v najrazličnejše zgodbe. Tokratna tema dogodka je bil srednji vek. V okviru tega smo v mestni igri z različnimi nalogami spoznavali Talin (streljanje z lokom, srednjeveški ples, petje estonskih pesmi ...) in si privoščili pravo srednjeveško večerjo.

Urban S. pa se je udeležil izobraževalnega dogodka Dialogue for peace v Zenici, ki je potekal od 8. 5. do 12. 5. v organizaciji WOSM in zveze tabornikov Bosne in Hercegovine. Tema izobraževanja je bila raznolikost in inkluzija. Skozi aktivno nagovarjanje te tematike se je izkazalo, da raznolikost in inkluzija v državah bivše Jugoslavije ne delujeta enako kot v Angliji in Romuniji, od koder so bili mentorji izobraževanja. Pogovarjali so se namreč o čim boljši vključitvi manjšin v taborništvo. Z željo čim boljšega mreženja z državami Balkana in povečanjem vključenosti različnih ranljivih skupin se je Urban poln novega zagona vrnil v Slovenijo.

Taborništvo oz. skavtstvo je torej svetovno gibanje, ki poleg tega, da vzgaja mlade v odgovorne, angažirane, solidarne in samostojne, združuje ljudi najrazličnejših narodov, kultur in prepričanj ter jim nudi varno okolje, da se izrazijo, spoštujejo in učijo eden od drugega.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci