Taborniki že od leta 1976 delujemo v sklopu Civilne zaščite

Po vsej državi deluje v enotah civilne zaščite 136 registriranih pripadnikov iz vrst tabornikov.

Taborniki smo s svojimi aktivnostmi v sklopu Civilne zaščite v letih 2020 in 2021 pripomogli k blažitvi posledic epidemije bolezni covid-19.
V Zvezi tabornikov Slovenije skupaj deluje 136 registriranih pripadnikov Civilne zaščite, prostovoljcev, ki se v okviru številnih ekip ukvarjajo s postavljanjem zasilnih prebivališč ali mobilnih stacionarijev. Ob razglasitvi epidemije marca 2020 je ekipa ZTS-MOBSTAC postavila mobilno bolnišnico, ostali prostovoljci pa so z delom v drugih enotah nadaljevali po vsej Sloveniji. Veliko tabornikov je namreč tudi na lokalni ravni vključenih v različne ekipe prostovoljcev, ki pri delu pomagajo lokalnim enotam Civilne zaščite. Taborniški prostovoljci po vsej Sloveniji so tako skrbeli za razvoz obrokov in zaščitne opreme, zaščito javnih površin in podobno.

Taborniki svoje mlajše člane naučimo bivanja in gibanja v naravi, postavljanja zasilnih prebivališč, sodelovanja v skupinah in organizacije aktivnosti, vseskozi pa poudarjamo tudi odgovornost, ki jo nosimo do družbe. Otroke in mlade s tem učimo veščin, ki so nepogrešljive pri izvedbi različnih akcij pomoči v primeru naravnih ali drugih nesreč.

Z navdušenostjo tudi sporočamo, da smo taborniki 1. marca 2021, ko namreč praznujemo dan Civilne zaščite v okviru 70. obletnice delovanja ZTS prejeli plaketo Civilne zaščite (CZ). Poleg tega je Rok Franc, tabornik in aktiven član ekip v okviru sistemov zaščite in reševanja, prejel bronasto priznanje. Ob njem pa je bronasto priznanje prejel tudi Rod skalnih taborov Domžale.

Prostovoljci Zveze tabornikov Slovenije sodelujemo v zaščiti in reševanju že od potresa v Posočju daljnega leta 1976, ko je imela taborniška pomoč kljub nizki materialni vrednosti velik moralno opogumljajoč učinek pri prebivalcih na prizadetem območju. Tudi na osnovi teh izkušenj se je začelo v sistem civilne zaščite v Sloveniji načrtneje uvajati razne društvene organizacije. Sodelovanje obeh organizacij se je v kasnejših letih formaliziralo, širilo in razvijalo.

Sedaj v sklopu taborniške organizacije deluje 18 enot ZTS-PZP za postavljanje zasilnih prebivališč s skupaj 112 pripadniki, ena enota ZTS-MOBSTAC za postavitev mobilnega stacionarija z 12 pripadniki, ena enota ZTS-VUZN za vodenje in upravljanje začasnih naselij z 8 člani in vodstvo vseh enot (4 člani). Skupaj deluje v vseh enotah 136 članov ZTS, ki so aktivni pripadniki sil za zaščito in reševanje. Pri tabornikih velja pravilo, da so enote, ki jih ZTS organizira v sistemu zaščite in reševanja, osnovne celice, ki se jim v primeru potrebe lahko pridruži vsak za to voljan in sposoben posameznik. Vsi skupaj namreč delujemo odgovorno za okolje in skupnost, skladno z našim poslanstvom, da ustvarjamo boljši svet.