Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2018 kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo skoraj deset milijonov ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 98 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka spontano, neorganizirano, bi bila ta številka še višja.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom se vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij. V vpisniku je bilo julija 2019 vpisanih 1961 organizacij.

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli državno nagrado in priznanja za prostovoljstvo. Nagrado in priznanja slovesno izroči predsednik Republike Slovenije.

Ker gre za najvišjo nagrado ali priznanje prostovoljcem v Sloveniji, smo taborniki zato še toliko bolj ponosni, ker je med štirimi predstavniki prostovoljskih organizacij, ki so imenovani v odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, tudi bivši načelnik Zveze tabornikov Slovenije Domen Uršič - Medo.

Po sklepu se za predstavnike prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva se imenujejo:

   1. Jurček Nowakk
   2. Tjaša Arko
   3. Domen Uršič
   4. Helena Zevnik Rozman

Odboru želimo uspešno delo in verjamemo, da jim kandidatov za najvišja priznanja še dolgo ne bo zmanjkalo.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci