Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (ZTS) je največja mladinska organizacija v Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. V svoje vrste vabimo strokovnega sodelavca za program ter vzgojo in izobraževanje!

Področja dela

ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

 • Sodelovanje z načelnikom za program v ZTS in načelnikom za vzgojo in izobraževanje v ZTS. Po navodilih udeležba na posvetih, sestankih in dogodkih, ki jih sklicujeta ali organizirata načelnika oziroma v njunem imenu drugi prostovoljci ali zaposleni v taborniški strokovni službi.
 • Strokovna in vsebinska podpora pri vodenju (priprava, izvajanje in evalvacija) in realizaciji stalnih projektov.
 • Priprava in spremljanje poslovnega načrta organizacije ter izvajanje aktivnosti za njegovo doseganje.
 • Strokovna in vsebinska podpora pri vodenju (priprava, izvajanje in evalvacija) in realizaciji razvojnih projektov.
 • Strokovna in vsebinska podpora pri razvoju strokovnih gradiv in pripravi programskih orodij.
 • Strokovna podpora pri pripravi, izvajanju, evalvaciji in poročanju pri projektih, pridobljenih na podlagi javnih razpisov.
 • Spremljanje potencialnih javnih razpisov in prepoznavanje primernih taborniških aktivnosti za financiranje.
 • V primeru prepoznanega potencialnega razpisa, koordinacija med pripravljalci razpisa, taborniško strokovno službo in taborniškimi prostovoljci.
 • Zbiranje informacij in obveščanje komisij, IO ZTS in drugih organov ZTS o dogodkih, povezanih z delovanjem v ZTS in izven.
 • Sodelovanje z Evropsko skavtsko regijo, WOSM-om, različnimi organizacijami in državnimi uradi, ki so povezani z delovanjem ZTS, Uradom RS za mladino, javnimi zavodi na področju mladinskega dela in izobraževanja, mrežami in drugimi strokovnimi telesi ter izvajanje nalog na tem področju.
 • Zbiranje poročil, obdelava podatkov, urejanje baz podatkov, evidenc udeležencev in vodstev izobraževanj v zvezi z izobraževanji ZTS.
 • Zbiranje poročil, obdelava podatkov, urejanje baz podatkov, evidenc udeležencev in vodstev državnih tekmovanj v ZTS.
 • Priprava analiz, podlag, gradiv in strategij za implementacijo.
 • Oblikovanje in urejanje razpisov za tečaje, koordinacija z vodji tečajev glede prijave tečaja (program, predavatelji), priprava potrebne opreme za izvedbo tečajev, urejanje arhiva izvedenih tečajev in dokumentacije za poročanje.
 • Oblikovanje in urejanje razpisov za državna tekmovanja, koordinacija z vodji državnih tekmovanj glede prijave tekmovanja, potrebne opreme za izvedbo tekmovanja, urejanje arhiva izvedenih tekmovanj in dokumentacije za poročanje.
 • Izdajanje potrdil o udeležbi na tečajih.
 • Vsebinska podpora udeležbi na mednarodnih dogodkih.

Pričakujemo

 • Zaželena izobrazba pedagoške smeri, dobro znanje angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja),
 • sposobnost in izkušnje vodenja projektov in projektnih skupin,
 • zaželeni najmanj 2 leti sodelovanja pri pripravi katerega od izobraževanj v ZTS,
 • izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah in s prostovoljci so prednost,
 • usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način,
 • dobre organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo odgovornosti,
 • prilagodljivost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost,
 • komunikativnost in pozitiven odnos do sprememb,
 • pripravljenost na delo na terenu, v popoldanskem času in med vikendi.

Nudimo

 • Delovno razmerje za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom, z željo po dolgoročnem sodelovanju, ob pogoju uspešno zaključenih projektov,
 • urejeno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na zaposlitev@taborniki.si do 31. 3. 2023 – do 12.00. Prijavi priložite motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega dosedanjega dela, povezanih z aktivnostmi opisanimi v tem razpisu.

Razpis v PDF

Fotografija na naslovnici: Pika Vrčkovnik

Deli s prijatelji, sodelavci in znanci