Danes je dan, ko se zahvalimo vsem poklicnim in prostovoljnim reševalcem, pripadnikom Civilne zaščite za napore in prizadevanja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Danes, 1. marca, namreč praznujemo dan Civilne zaščite. V okviru tega je danes na Ministrstvu za obrambo RS potekala slovesnost, na kateri so med drugim podelili tudi dve priznanji, ki sta prišli v taborniške roke.

 

Z navdušenostjo sporočamo, da smo taborniki v okviru 70. obletnice delovanja ZTS prejeli plaketo Civilne zaščite (CZ). Taborniki v okviru sistema zaščite in reševanja sodelujemo s CZ že od leta 1976, ko se je zgodil potres v Posočju, danes pa v okviru Zveze deluje okrog 20 enot s skoraj 140 taborniki, ki se ukvarjajo s pomočjo na področju zaščite in reševanja. Taborniki smo denimo s svojim odzivom pripomogli k blaženju posledic žleda leta 2014, migrantskega vala leto kasneje, in nenazadnje tudi epidemije koronavirusa.

Poleg tega je Rok Franc, tabornik in aktiven član ekip v okviru sistemov zaščite in reševanja, prejel bronasto priznanje. Rok Franc je tekom svojega dolgoletnega taborniškega udejstvovanja prevzel številne naloge in organizacijske vloge na vseh nivojih delovanja naše organizacije, s čimer je dokazal, da sta mu prostovoljstvo in pomoč res pomembni vrednoti. Že leta 1997 se je vključil v sistem zaščite in reševanja v občini Ravne na Koroškem, od leta 2013  je član enoten za postavljanje zasilnih prebivališč v okviru enot ZTS, od leta 2017 pa namestnik vodje vseh enot. Rok Franc je tekom svoje udejstvovanja pripomogel k blaženju posledic različnih naravnih nesreč oziroma razmer, ki so se pojavile v družbi – med drugimi velja omeniti predvsem poplave na Koroškem leta 2012, žled leta 2014, migrantski val leta 2015 in epidemijo koronavirusa. Iskrene čestitke!

 

Poleg njega je bronasto priznanje prejel Rod skalnih taborov Domžale, ki se je tako kot v preteklosti izkazal tudi v času epidemije covid-19. Ob tem naj izrazimo svoj iskren hvala čisto vsem rodovom in nenazadnje prostovoljcem, ki dajete svoje ure, ko je to najbolj potrebno. Danes je dan, ko smo lahko vsi taborniki in tabornice ponosni na delo, ki ga opravljamo.

 

Prav tako bi taborniki radi čestitali Zvezdanu Božiču za osvojitev kipca Civilne zaščite!

Dan Civilne zaščite je zagotovo pomemben dan vseh, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Varujejo človeška življenja, poskrbijo za učinkovitejšo ukrepanje, skrbijo za naša premoženja in preprečujejo usodne posledice za okolje. Hvala za vse ure in dneve, ki ste jih nesebično darovali za našo varnost. Še posebej v zadnjem letu, ko se soočamo z epidemijo COVID-19 in drugimi naravnimi nesrečami, ki so prizadele naše okolje. 

 

Veste, kako se glasi četrti taborniški zakon? Tabornik je vedno pripravljen pomagati. In to še kako drži. Taborniki smo prostovoljci, ki smo vedno pripravljeni pomagati po vseh svojih močeh. Naše prostovoljske ure z vsakim dejanjem postanejo več kot samo ure. Gre za pomoč sočloveku, ki v danem trenutku potrebuje pomoč. Spoštovanja vredna dejanja. Dejanja, s katerimi pripomoremo k ustvarjanju boljšega sveta.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci