Zveza tabornikov Slovenije je članica Svetovne skavstke organizacije - WOSM

Zveza tabornikov Slovenije je od leta 1994 članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM. Svetovno skavtsko gibanje je danes konfederacija 162-ih nacionalnih skavtskih organizacij, ki združuje več kot 40 milijonov članov v več kot milijon lokalnih rodovih po celem svetu. Okrog 7 milijonov je odraslih prostovoljcev, ki podpirajo lokalne dejavnosti. Skozi koncept mladi za mlade in s podporo odraslih vsak lokalni rod deli in živi iste vrednote, ki se zrcalijo v prisegi in zakonih.

Zveza tabornikov Slovenije je članica Svetovne skavtske organizacije, World Organization of the Scout Movement (WOSM).
World Organization of the Scout Movement (WOSM) je leta 1920 ustanovil Lord Robert Baden-Powell, začetnik skavtstva. V prvih desetletjih delovanja so bili v organizacijo vključeni le dečki, moški. V 70. letih so se priključile prve organizacije, ki so imele v svojih vrstah tudi članice. Članstvo je z leti vztrajno rastlo – leta 1994 se je kot 135. polnopravna članica v WOSM pridružila tudi Zveza tabornikov Slovenije, saj se je že pred vključitvijo v WOSM ravnala po enakih načelih. Takrat je velika skavtska družina štela približno 16 milijonom skavtov, danes pa je v WOSM-u že preko 50 milijonov skavtov in skavtinj.
Vizija, ki jo zasledujemo taborniki in skavti po svetu je ustvarjati boljši svet. Naše poslanstvo je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo vrednostnega sistema, ki sloni na prisegi in taborniških zakonih.
Skavtska oz. taborniška načela predstavljajo moralne zakone in prepričanja, po katerih se taborniki in skavti po svetu ravnamo.
WOSM uspešno sodeluje s sestrsko skavtsko organizacijo WAGGGS ter organizacijami, kot so OZN, UNICEF, UNESCO, Rdeči križ, WWF, Greenpeace …
Zanimivost, znak WOSM, ki krasi tudi kroje, uradna oblačila slovenskih tabornikov, predstavlja skavtsko lilijo obdano z vrvjo, ki jo veže ambulantni vozel. Znak simbolizira skavtska načela, znanje in resnico, trdnost, moč in enotnost svetovnega skavtskega gibanja. Prav tako imata pomen barvi – bela namreč odraža čistost v mislih in dejanjih, kraljevsko vijolična pa vodstvo in podporo.
Na vsaka tri leta poteka svetovna skavtska konferenca, kjer organizacije članice odločajo o najpomembnejših stvareh. Leta 2014 smo jo imeli priložnost slovenski taborniki gostiti v Ljubljani. Prav tako se skupaj s svetovno skavtsko konferenco izvaja svetovni skavtski mladinski forum, kjer se srečajo mladi delegati svetovne skavtske konference. Dvakrat na leto se sestane še 12 članov svetovnega skavtskega komiteja, ki izvaja aktivnosti glede na to, kaj so potrdili člani na svetovni skavtski konferenci.
Slovenski taborniki sodelujemo tudi s tujimi skavtskimi organizacijami ter se redno udeležujemo svetovnih taborov, kjer se zbere od nekaj sto do tudi 40.000 skavtov z vsega sveta. Udeležba na takih akcijah daje tabornikom dragocene izkušnje s poudarkom na povezovanju in spoznavanju tujih skavtov ter njihovih kultur. Na takem taboru nisi nikoli sam, saj te obdajajo ljudje, s katerimi deliš skupna načela, s katerimi pogovor hitro steče in kaj kmalu ugotoviš, da si spletel prijateljstva, na katera ne pozabiš. Sodelovanje s tujimi skavti nam daje širino, kakršne kot posamezniki na potovanjih ne doživimo.
V zadnjih nekaj letih smo se s številčnimi odpravami podali na Svetovni skavtski jamboree na Japonskem, na Roverway v Franciji in na Nizozemskem, udeležili pa smo se tudi MOOT-a na Islandiji. Zvezo tabornikov Slovenije smo zastopali tudi na 41. Svetovni skavtski konferenci ter 13. Svetovnem skavtskegam mladinskem forumu v Azerbajdžanu.
Skavtske organizacije, ki danes spadamo v WOSM, se tako lahko razlikujemo glede na regijo in religijo, a nam je vsem skupno življenje v skladu s temeljnimi načeli in vizijo, ki jih vodi geslo »Taborniki ustvarjamo boljši svet!«