Zgodovina taborništva v Sloveniji

Taborniki smo mladinska organizacija s pestro zgodovino. Pri nas taborniki delujemo že od leta 1951, začetki taborništva pa pravzaprav segajo v ZDA in Veliko Britanijo, kjer sta se razvila gozdovništvo in skavtstvo. To je bil čas, ko so meščani zaradi razmaha industrije živeli odtujeno od narave in ko so vladale zastarele in celo neustrezne vzgojne metode. Vse to je vplivalo na razvoj gozdovniške in skavtske organizacije, ki jima je bila skupna vzgoja mladine s pomočjo spoznavanja narave, iz katerih so po 2. svetovni vojni in mnogih debatah v Sloveniji pravzaprav vzpostavili novo, našo taborniško organizacijo.

1902

Ustanovitev gozdovništva (Woodcraft Indians)

Ernest Thompson Seton ustanovi prvo gozdovniško enoto v ZDA. Za vzornike izbere severnoameriške indijance, ki so živeli v skladu z naravo ter se od nje učili. Spretnost živeti v naravi poimenuje “woodcraft”.

1907

Ustanovitev skavtske organizacije za dečke (Boy Scout Association)

Lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi) ustanovi skavtsko organizacijo v Veliki Britaniji, ki jo poimenuje “Boy Scout Association”.

1910

Ustanovitev skavtske organizacije za dekleta

Ustanovitev organizacije Girl Guides Association, katere prva predsednica je Agnes Baden-Powell, sestra Lorda Badna-Powella.

1916

Rojstni dan medvedkov in čebelic

Prvi “wolf cubs” (medvedki in čebelice) stopijo v skavtske vrste, za katere Bi-Pi pripravi program.

začetek 20. let 20. stoletja

Prve skavtske skupine pri nas

Ustanovitev prvih skavtskih skupin na Slovenskem. V tem času se pri nas pojavi tudi ideja o gozdovništvu.

1923

Prvi skavtski tabor

Poleti je v Kamniški Bistrici organiziran prvi skavtski tabor pri nas, kjer tabori 30 skavtov in 10 skavtinj. Obišče ga tudi Pavel Kunaver, ki se navduši nad skavtstvom in postane od ustanovnih članov kasnejše taborniške organizacije.

1924

Prva uporaba izraza “tabornik”

Henrik (Hinko) Pajer v članku v Narodnem dnevniku prvič uporabi izraz “tabornik”, s katerim poimenuje pripadnike tako skavtskega, kot tudi gozdovniškega gibanja.

1925

Ustanovitev Zveze slovenskih tabornikov

Decembra je ustanovljena slovenska gozdovniška organizacija, Zveza slovenskih tabornikov.

1929

Zveza slovenskih tabornikov se preimenuje v Jugoslovansko gozdovniško ligo.

2. svetovna vojna

Zaradi vojne je delovanje skavtske in gozdovniške organizacije onemogočeno in celo prekinjeno. Večina članov sodeluje v uporu proti okupatorju, kjer jim skavtske in gozdovniške veščine pridejo zelo prav.

po 2. svetovni vojni

Po vojni zaradi pomanjkanja dejavnosti za mladino Zveza mladine Slovenije podpira nastanek taborniške organizacije. Pripadniki skavtske in gozdovniške organizacije, ki sta pri nas delovali pred vojno, po prvotnih razhajanjih v vsebini le najdejo skupno pot.

22. april 1951

Nastanek Združenja tabornikov Slovenije, predhodnika Zveza tabornikov Slovenije

Ustanovna skupščina Združenja tabornikov Slovenije.

maj 1951

Prvič izide glasilo Tabor

Izide prva številka taborniškega glasila Tabor, ki mesečno izhaja še danes.

septembra 1953

Prvi taborniški zlet

Na Okroglici pri Novi Gorici je organiziran prvi taborniški zlet s 600 udeleženci. Zlet je pravzaprav veliko taborjenje, na katerem se zbere več sto in tudi več tisoč udeležencev iz gostujoče države in skavtov iz tujine. Zlet tako ponuja možnosti za druženje z vrstniki, izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih znanj in širjenje svetovnih obzorij. Življenje na zletu, tako kot na manjših taborjenjih,
poteka po načelih skavtskega gibanja.

22. april 1956

Prvi dan tabornikov

V spomin ustanovitve Združenja tabornikov Slovenije, kasneje Zveze tabornikov Slovenije, taborniki na 22. april praznujemo dan tabornikov. Vse od leta 1970 je to tudi svetovni dan Zemlje, kar lepo soupada s taborništvom.

1957

Ustanovitev Gozdne šole v Bohinju

Na jasi Naklova glava pri Bohinjskem jezeru taborniki zgradijo hišo, kjer se pričnejo na izobraževalnih tečajih za vodnike, vodje in specialiste kaliti prve generacije tabornikov. Ime Gozdna šola izvira prav iz izobraževalne namembnosti objekta, čemur služi še danes.

1959

Združenje tabornikov Slovenije se preimenuje v Zvezo tabornikov Slovenije, kakršno ime nosi še danes in je članica Zveze tabornikov Jugoslavije. Enote se iz rodov preimenujejo v odrede. Organizirani smo v tri starostne kategorij, ki glede na starost in njim namenjeno metodo izvajajo taborniški program. Medvedki in čebelice (7 do 11 let) nosijo rdeče rutice, taborniki in tabornice (11 do 17 let) nosijo zelene rutice, klubovci in klubovke (starejši od 18 let) pa modre.

1974

Murni

V taborniške vrste se začne sprejemati predšolske otroke, murne, ki nosijo rumeno rutico. Tako se prične vzgoja v taborniškem duhu že pri najmlajših članih.

V prvih letih po osamosvojitvi Slovenije

Po osamosvojitvi Slovenije pride do večjih sprememb znotraj taborniške organizacije. Spremenijo se npr. kategorije in rutice: taborniki in tabornice se preimenuje v gozdovnike in gozdovnice (12 do 15 let), ki nosijo zeleno rutico z rumeno obrobo, klubovci in klubovke postanejo popotniki in popotnice (16 do 20 let) z modro rutico z rumeno obrobo. Uvedena je tudi nova starostna kategorija, grče (nad 21 let), ki nosijo vijolično rutico. Prav tako se enote iz odredov preimenujejo v rodove, na skupščini izvolijo nov znak Zveze tabornikov Slovenije.

1994

Zveza tabornikov Slovenije postane del Svetovne organizacije skavtskega gibanja

Zveza tabornikov Slovenije je kot nacionalna skavtska organizacija sprejeta v Svetovno organizacijo skavtskega gibanja (World Organization of Scout Movement – WOSM). Tako se pridružimo več kot 40 milijonom skavtom po celem svetu, katerih delovanje in vrednote temeljijo na skavtski prisegi in zakonih, ki jih sprejemajo vse članice WOSM.

1995

Zveza tabornikov Slovenije prejme najvišje državno odlikovanje

Predsednik republike Slovenije Zvezi tabornikov podeli srebrni častni znak svobode za dolgoletne zasluge in izkušnje pri organiziranju in razvoju slovenskega taborništva ter vzgojno delo na tem področju.

2007

Raziskovalci in raziskovalke

Taborniki, stari med 21 in 26 let okoli vratu nadenejo oranžne rutice z rumeno obrobo in se preimenujejo v raziskovalce in raziskovalke. S svojim prispevkom k razvoju taborništva pridobivajo izkušnje in znanja, ki prispevajo k razvoju njihovih potencialov. Grče tako postanejo taborniki starejši od 27 let.

2014

Program za mlade

Skupščina ZTS sprejme Program za mlade (PzM) kot temeljno programsko usmeritev. PzM je dinamičen organizem, ki skuša odgovarjati na potrebe mladih, hkrati pa izpolnjevati vzgojno poslanstvo organizacije. Program se zato nenehno spreminja oz. razvija, ta razvoj pa vpliva tako na vrednote in način dela, kakor tudi na vsebino dela v organizaciji.

2014

40. Svetovna skavtska konferenca

V avgustu taborniki organiziramo 40. Svetovno skavtsko konferenco (World Scout Conference – WSC), ki je najvišji organ odločanja Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Na konferenci sodeluje več kot 1300 prostovoljcev iz 118 držav. Ob tej priložnosti so izdelani spominski kovanci iz srebra.

2017

15. Zlet ZTS

Poleti je organiziran največji taborniški Zlet v Velenju, kjer skupaj tabori kar 1000 tabornikov iz 11 držav.
Tudi mediji izpostavijo naše dejavnosti, saj med drugim postane vodja Zleta 2017, Jasna Vinder, ime tedna na Valu 202.

2018

Ustanovitev skupine Spiriteco

ZTS postane ustanovna članica formalizirane skupine Spiriteco. Spiriteco je mreža članic WOSM in WAGGGS, ki podpira razvoj duhovnosti za vse, ki temelji na načelih svetovnega skavtskega gibanja.