Srce tabornikov smo prostovoljci, povezani v Zvezo tabornikov Slovenije.

Zveza tabornikov Slovenije je nacionalna skavtska organizacija. Smo prostovoljno, nepolitično in nepridobitno vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem ne glede na raso, spol, prepričanje, socialni položaj ali druge osebne okoliščine. Zavzemamo se za celovito vzgojo, ki spodbuja razvoj v odgovorne, angažirane, avtonomne in solidarne posameznike. V skupnem poslanstvu povezujemo samostojne pravne enote, taborniška društva - imenujemo jih rodovi. Posamezni rodovi se združujejo v območja. Stremimo k skupnim ciljem, izvajamo skupni potrjeni program in ob tem sledimo taborniškim vrednotam, obenem pa je vsak rod pri svojih aktivnostih avtonomen. Geslo naše organizacije je »Z naravo k boljšemu človeku.« Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.«
Kako smo organizirani?

Taborništvo skozi čas

Kako smo se kot organizacija razvijali in rasli, kdo smo?

Več o zgodovini

Svetovna zveza WOSM

Zveza tabornikov Slovenije je članica Svetovne skavstke organizacije - WOSM

Delo pri tabornikih

Možnosti za delovne izkušnje in izzive pri tabornikih ne zmanjka, razpisujemo pa tudi delovna mesta.

Razvojne smernice

Pri svojem delu taborniki izhajamo iz domačih in tujih razvojno-strateških usmeritev, skladnih z našim osnovnim poslanstvom - vzgojo mladih v avtonomne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike.

Letno poročilo

Naš najvišji organ je skupščina, ki vsako leto spomladi zaseda. Vsako leto pregleda in potrdi letno poročilo dela, ki jih objavljamo tukaj. Vabljeni, da si preberete, kaj vse smo počeli in opravili v prejšnjem letu. 
Poročilo 2019

Zveza tabornikov Slovenije združuje taborniške rodove.

Več o rodovih