Slovenska tiskovna agencija je 13. marca 2020 objavila zapis:

"Slovenska tiskovna agencija je 13. marca 2020 objavila zapis: "Z razglasitvijo epidemije novega koronavirusa in bolezni covid-19 s četrtkom ob 18. uri je minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder predlagal aktivacijo državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu. Odločitev o aktiviranju sicer sprejme poveljnik Civilne zaščite, ki s tem uradno prevzame koordinacijo ukrepov."

Na videz samoumeven ukrep v resnici pomeni nekaj zelo pomembnega. Pomeni, da ne gre več samo za državne organe, ki so tako ali tako poklicani k vzdrževanju stabilnega državnega sistema, ampak gre za aktivacijo ljudi, katerih primarna zaposlitev ni skrb za varnost vseh državljanov. Pomeni, da se aktivira ogromno število prostovoljcev, ki so od tega trenutka v pripravi, da so lahko v vsakem trenutku poklicani k aktivaciji.

Ko je poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan sprejel aktivacijo, smo taborniki vedeli, da to pomeni aktivacijo tudi nas samih. Pomenilo je, da smo od sedaj naprej polnoletni taborniki pripravljeni, da gremo tja, kjer nas bodo potrebovali …

V Zvezi tabornikov Slovenije deluje 18 enot ZTS-PZP za postavljanje zasilnih prebivališč s skupaj  112 pripadniki, ena enota ZTS-MOBSTAC za postavitev mobilnega stacionarija  z 12 pripadniki, ena enota ZTS-VUZN za vodenje in upravljanje začasnih naselij z 8 člani in vodstvo vseh enot (4 člani). Skupaj deluje v vseh enotah 136 članov ZTS, ki so aktivni pripadniki sil za zaščito in reševanje. V slučaju potrebe pa se redno pojavljajo še drugi taborniški prostovoljci.

Enota MOBSTAC je že postavila mobilno bolnišnico in nadaljuje z aktivnostmi, ki so potrebne na lokaciji, ostale enote, razporejene po celi državi, pa so prav tako v pripravljenosti. Njihovi prostovoljci na kratko poročajo:

"V Tolminu dežuramo na telefonski številki za pomoč starejšim občanom in se pripravljamo na razvoz oz. razdeljevanje hrane osebam v karanteni.""V Žireh nas je pet iz enote za postavitev zasilnih bivališč aktivnih kot bolničarji Rdečega križa in smo aktivirani kot nekakšni redarji/informatorji pri lekarni in zdravstvenem domu.""V Cerknem smo začeli z delom. En član enote dežura na telefonu in je v kontaktu z občani, ki so v karanteni. Jaz in članica, ki so je naši enoti posodili iz Zagorja, pa pomagava pri organiziranju sistema CZ v naši občini.""V Postojni in na Muti še nismo bili aktivirani s strani občinskega štaba. Z njimi smo na vezi in v primeru potrebe po osebju, bomo aktivirali občinsko ekipo, torej polnoletne člane, ki niso v državni ekipi.""Na Ravnah na Koroškem zaenkrat delimo nakupljene stvari iz trgovin tistim, ki sami ne morejo do njih.""V Medvodah se je vzpostavil štab civilne zaščite ki izvaja naloge v skladu z državnimi odredbami, tako smo v preteklih dneh pred trgovinami in lekarno postavljali in urejali ograje, ki določajo vhod/izhod in čakalno vrsto, postavili smo štabni šotor in nekaj manjših zapor. V kolikor bo potrebno, bomo v prihodnje pomagali tudi pri preskrbi starejših občanov z osnovnimi živili in zdravili.""V Novi Gorici, Portorožu in Piranu so nas aktivirali in smo na čakanju. Ko nas pokličejo, gremo. Do sedaj je bila to predvsem pomoč ostarelim – nabava hrane, prinašanje zdravil iz lekarne. Prav tako pomoč nudimo tudi v Idriji.""V štabu CZ Ilirska Bistrica aktivno sodeluje starešina kot vodja logistike, društvo je zaenkrat v pripravljenosti z 21 člani. Ena članica je v pripravljenosti za pomoč v ZD Ilirska Bistrica, če bo to potrebno. Danes popoldne bomo dostavili štiri reflektorje in dve luči na vstopno točko za odvzem brisa pred ZD Ilirska Bistrica.""Rod skalnih taborov Domžale pomaga preko enote prve pomoči pri sprejemu pred zdravstvenim domom in pri usmerjanju, nastanitvena enota CZ je tam tudi že postavila štabni šotor, namenjen uporabi za prvi stik in pregled z zdravstvenimi delavci. Ostali prostovoljci, ki smo se javili, smo aktivirani in na čakanju s strani Rdečega križa, v kratkem se pričakuje potreba po pomoči pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin (hrane in zdravil)."

"Tabornik je zvest domovini in vedno pripravljen pomagati." Prisega in taborniški zakoni nas vzgajajo v duhu, da smo vedno pripravljeni pomagati po vseh svojih močeh. Naš čas, ki ga namenimo prostovoljstvu, ni le vzgoja mladih in aktivno preživljanje prostega časa. Je veliko več kot to. Je lahko čas, ko pravzaprav prostovoljske ure postanejo nekaj, od česar je odvisen naš državni sistem. Je čas, ki smo se ga odločili nameniti sočloveku, ker vemo, da je to ena najvišjih vrednot, ki premaga lastne prioritete in interese. Smo tihi in neumorni delavci, ki za svoje delo ne pričakujemo zahval, potrdil, nagrad, še najmanj pa plačila. Smo tisti, ki nam je v prvi vrsti mar za pogosto spregledane državljane, ki v sistemu pogosto predstavljajo le številke. Tako, kot bodo na koncu od nas ostale samo številke, nepreštete številke prostovoljskih ur, ki smo jih in jih bomo še naprej namenjali idealu, da s svojimi dejanji pripomoremo k ustvarjanju boljšega sveta.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci