Za tiste aktivnosti, ki so opravljene v sklopu Civilne zaščite, je osnovna pogodbena obveznost, da vodimo evidence opravljenega dela in poročamo o njem. Podatek o ostalem opravljenem delu pa je in bo dragocen, ko bomo pri URSZR ali na katerem drugem razpisu pojasnjevali, kaj vse počnemo taborniki, in skušali na osnovi tega pridobiti dodatna finančna sredstva ali drugo obliko podpore. Res je, taborniki ne pomagamo zato, da bi se s tem hvalili, vodijo nas druge vrednote. Pa vendar je prav, da tudi širša javnost prepozna, koliko dragocenega časa namenjamo prostovoljci za pomoč drugim. Pomagajte nam zbrati te podatke, le nekaj klikov je potrebnih.Tokrat zbiramo podatke o vseh aktivnostih, izvedenih od začetka septembra 2020. 

Evidenca prostovoljskih ur pri aktivnostih in izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni virusa covid-19
občina/mesto
Vrsta aktivnosti *
npr.: postavljanje štabnih šotorov/ekipe prve pomoči


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci