V Zvezi tabornikov Slovenije imamo že dobro sprejet Program za mlade, ki nas usmerja pri izvajanju aktivnosti z našimi člani. Leta 2018 smo ga nadgradili s Programom popotnikov in popotnic v Zvezi tabornikov Slovenije, ki smiselno nadaljuje program v starostno vejo 16-21 let. S tem programom se je v organizaciji pojavila tudi nova vloga – vloga coacha PP. To so prostovoljci, starejši od 23 let, ki popotnike in popotnice s pomočjo coaching metod usmerjajo pri izvajanju svojega programa.

Kaj coaching sploh je?

Gre za metodo usmerjanja s pomočjo postavljanja učinkovitih vprašanj. S temi PP-ju pomagamo, da se sam domisli rešitve za svoj izziv in si zada akcijski načrt, kako bo to rešitev izvedel.

Prvi izobraževanji za coache PP sta potekali pod strokovnim vodstvom Vesne Bitenc, dr. Sabine Đuvelek in Neže Krek. Ker smo v coachingu videli velik potencial in smo ga želeli še bolje osvojiti, nam je dr. Sabina Đuvelek pripravila nadgradnjo izobraževanja, in sicer izobraževanje Train the Coach.

Namen izobraževanja Train the Coach je bil usposobiti izobraževalce za Izobraževanje za coache PP in razširiti coaching metodo v ZTS. Nabralo se je 15 prostovoljcev, med katerimi so bili izkušeni coachi PP, ki so tekom izobraževanja izvedli tudi temeljno izobraževanje za nove coache PP, vodje ostalih izobraževanj v ZTS in pa člani novega Izvršnega odbora ZTS.

Zaradi epidemioloških razmer smo izobraževanje izvedli online, kar je bila prav posebna izkušnja. saj smo lahko na lastni koži izkusili izjemno učno izkušnjo, ki nam jo je Sabina pripravila preko zaslona.

Izvedli smo 6 srečanj po 3 ure (24-urni trening), med katerimi smo se spoznali s široko paleto coaching metod, jih preizkusili v praksi in poglobili njihovo razumevanje ter vpeljavo v prakso. Nekatere izmed njih so: predajanje sporočil s pomočjo strukturiranega sporočila, postavljanju pravih coaching vprašanj za zasledovanje namenov, razumevanju prožne miselnosti, zastavljanje dobrih ciljev, spoznavali smo načine dobrega upravljanja s samim seboj (kar potem privede do dobrega upravljanja s svojim časom), spoznali, s kakšnimi čustvi se soočamo v organizaciji ter se preizkusili v trenerski vlogi.

Izobraževanje je organizirala in z odliko izvedla dr. Sabina Đuvelek. Njena strokovnost in izkustven pristop sta nam prinesla veliko novega coaching znanja in pa tudi načine, kako izvajati ostala taborniška izobraževanja. Za ogromen doprinos se ji iskreno zahvaljujemo!

Uspešen zaključek izobraževanja smo udeleženci pospremili z osebnimi spoznanji:

#fulsemsrečen #radvasimam, #hvala #gremonaprej, #zdajsmošelevredozačeli, #malovasbompogrešal #sevidimo, #veselimsepiknika #uporabimopridobljenoznanje, #topSkupina #topVodja #hvalaVsem, #lifeCommunicationSkills, #kokjevažnadobrakomunikacija, #growthmindset, #enanajlepsahvala, #naprejnapraksovreallife, #pogumnonaprejkameradi, #vsakkoncjenovzačetek, #tanartabulše #mamoto #samojako, #mrezacoacjev #jeeeeeeeeeeeeeeeeeej, #mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Izobraževanje train the coach pa je že obrodilo prve sadove 

Z dobro izkušnjo online izobraževanja smo se pogumno lotili tudi “klasičnega” Izobraževanja za coache PP – prvič v lastni izvedbi in hkrati prvič v online izvedbi. Ekipa štirih prostovoljcev je predala znanje in izurila novo generacijo coachev PP in s tem povečala bazen posameznikov, ki lahko našim PP-jem stojijo ob strani pri kreiranju njihove lastne taborniške poti. Znanje in metode, ki so jih prejeli na izobraževaju Train the Coach, so tako hitro preizkusili v praksi, med tem še poglobili svoje znanje, organizacijo pa obogatili za 13 novih coachev PP.

Za nami je pester začetek leta, ki smo ga kljub omejitvam dobro izkoristili! Verjamemo, da nam coaching lahko pomaga pri še boljšem in kakovostnejšem izvajanju našega taborniškega programa ter razvoju organizacije v želeno smer.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci