Osmega februarja, na kulturni praznik smo se zbrali na Bellevueju z dvema namenoma, postaviti temelje sodelovanja in začeti s slepimi in slabovidnimi Slovensko planinsko pot. Prišlo je 154 pohodnikov, da podprejo oboje s svojo prisotnostjo. Po pozdravih in pripravi smo se odpravili proti Mariborski koči.

Program je bil sestavljen iz treh delov, ki pa so se prepletali med seboj. Uradni del podpisa dogovora o sodelovanju je tudi odraz kulture delovanja organizacije, začetek SSP po SPP.

Podpis dogovora je namenjen sodelovanju med Planinsko zvezo Slovenije - odborom »Planinstvo za invalide/OPP« in Slovensko Karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zvezo tabornikov Slovenije.  Za pomoč pri organizaciji in izvedbi inkluzijskih pohodov odbora Planinstva za invalide/OPP (Pin/OPP). Slepi in slabovidni planinci pa so začeli svoj triletni projekt – prehodit slovensko planinsko pot (SSP po SPP).

Taborniško gibanje v Sloveniji je staro skoraj 70 let na še nekaj podlage. Od začetka se kot organizacija zavzemamo za enakost na vseh nivojih, od starosti, spola, rase, narodnosti do vere, ekonomskega statusa in nenazadnje invalidnosti. V svoje vrste sprejemamo vse, svojim članom pa od malih nog privzgajamo vrednote, zaradi katerih odrastejo v angažirane, odgovorne, avtonomne in solidarne posameznike.

Z invalidnimi osebami in osebami s posebnimi potrebami imajo posamezna taborniška društva po Sloveniji sicer izkušnje, vseeno pa vemo, da imamo na tem področju še veliko prostora za izboljšave in razvoj. Naše dejavnosti v veliki meri potekajo v naravi, radi se umaknemo tudi stran od civilizacije in s tem sledimo svojemu stoletnemu izročilu, a to pomeni, da so tereni težje dostopni ter da nimamo na voljo vsega udobja sodobnega sveta.

Ker sledimo svetovnim ciljem trajnostnega razvoja, si zelo želimo, da bi se na nekaterih področjih lahko bolje izobrazili in dosegali še višje standarde. Tudi področje zmanjšanja neenakosti je eno od njih, zato smo izredno veseli in počaščeni, da lahko sodelujemo pri projektu inkluzijskih pohodov Planinske zveze Slovenije. Verjamemo, da se bomo ogromno naučili in novo znanje uporabili tudi pri svojem nadaljnjem delu, hkrati pa bomo tudi v gorah pomagali ustvarjati boljši svet. Kot pravi eden od taborniških zakonov, smo vedno pripravljeni pomagati, naši prostovoljci pa vedo, da so nasmehi, sreča in novi prijatelji več kot zadostno plačilo za njihov podarjeni čas.

Ob stisku rok vseh podpisnikov smo se zavedali vsi, da smo prestopili stigmatizacijo, kdo s kom lahko in kdo s kom ne sme. Dokazali smo, da lahko vsi z vsemi in prešli smo ovire, ki so največkrat le v glavah. Vsi smo dokazali, da mislimo resno, saj so se spremljevalci/prostovoljci že aktivno vključili v delo in so nas nasmejani spremljali na pohodu. Izpeljali smo govorjenje v realnost, resničnost in dokazali, da solidarnost nima meja. Sodelovanje pomnoži vložen trud, ko so na kupu prostovoljci. Opora skupine se čuti pri vsakem posamezniku, ne glede na to ali je potrebna fizična pomoč ali samo pogovor, da korak lažje steče in pot hitreje mine, skoraj mimogrede.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci