Tudi taborniki smo v soboto, 6. aprila 2024, sodelovali na akciji sadnje dreves “Pomladimo gozdove 2024”. Drevesa smo sadili ob Bohinjskem jezeru.

Vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves je letos potekala na petih lokacijah: v okolici Kočevja, pri Bohinjskem jezeru, v Velenju, v Trnovskem gozdu in na Pohorju. Prostovoljci so v akciji posadili okoli 10.000 sadik gozdnega drevja.

Cilj akcije je bila udeležba čim več prostovoljcev, ki bi s sodelovanjem pomagali širiti zavest o pomenu ohranjanja gozdov in varovanju narave. Do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko namreč pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti. Akcija sajenja mladih dreves je letos potekala že petič, in sicer v organizaciji Družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG).


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci