1. 8 - 30. 9. 2014

TAPOS – taborniški pospeševalnik je dvoletni projekt Zveze tabornikov Slovenije, katerega namen je povečanje zaposljivost in zaposlenost mladih – na taborniški način. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja od 1. avgusta 2016 do 30. septembra 2018.

Projekt se delil na tri sestavne dele, in sicer:

• PP PROGRAM - Mladi med 15. in 21. letom starosti, ki jim taborniki pravimo popotniki, s pomočjo programa PP prevzamejo odgovornost za lasten razvoj.• RR PROGRAM - Program je namenjen mladim med 21. in 29. letom starosti. Zasnovan je kot proces, ki mlademu pomaga ozavestiti, kaj si želi v naslednjem obdobju svojega življenja, ga opremi z znanji in veščinami, potrebnimi za to in ga opogumi, da začne uresničevati svoje želje• Mladi razvijajo lastne ideje za taborniška podjetja, ki bodo taborniške vrednote prenašala v svet gospodarstva. V ta namen smo organizirali taborniški start-up vikend, na katerem so se naučili, kako testirati svoje podjetniške ideje po principu vitkega podjetništva in zasnovati poslovni načrt.

Zakaj TAPOS?

Mladi danes živijo v družbi, za katero je značilna velika negotovost in polarizacija. Izpostavljeni so nenehnim eksistenčnim grožnja.

Kljub stalnemu stiku s svetom se zaradi tehnološkega razvoja in pospešene hitrosti življenja povečuje netolerantnost, nasilje in diskriminacija. Vedno bolj je v ospredju individualizem generacij, kar mlade in obdobje mladostništva postavlja na obrobje dogajanja in interesa tako z vidika politike in ekonomije, kar vodi v migracije.

Mladi imajo v tem okolju težave z oblikovanjem lastne identitete. Na njo vplivajo predvsem idealna podoba (telo), povečan vpliv vrstnikov, prijateljev, medijskih idolov in blagovnih znamk. Zavedajo se soodvisnosti in imajo povečano socialno občutljivost.

Zveza tabornikov Slovenije je v sklopu projekta TAPOS razvila aplikacijo Spoznaj se, ki je namenjena podpori mladim pri osebnostnem razvoju, vzpostavljanju novih navad, osredotočanju na pozitivne plati življenja ter skrbi za duševno zdravje.

Zaključek projekta bo potekal 13. septembra, ko bo na Gospodarskem razstavišču potekala skupna zaključna konferenca Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost pod imenom Mladimo prihodnost(http://mladimoprihodnost.si/). Namen konference je mladinsko delo približati mladim kot učinkovito sredstvo za krepitev zaposljivosti, spodbujati aktivno državljanstvo in poudariti avtonomnost in pomembnost mladinskega sektorja v družbi ter predstavitev dobrih praks in projektov organizacij, s katerimi dosegajo vidnost pri mladih in ostalih deležnikih v družbi. Več o porjektu TAPOS na http://tapos.taborniki.si/.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci