Bivanje v naravi, veščine

V naravi nikoli nisi sam, obkroža te cel kup rastlin in živali. Postani raziskovalec gozda.

POTREBŠČINE:

 • prazni listi papirja
 • trda podlaga, pisalo
 • povečevalno steklo
 • fotoaparat
 • vrečke
 • plastični lončki
 • knjige o naravi
 • Po potrebi tudi telefon z internetom, kjer boš lahko preverjal najdeno.
V enem izmed prejšnjih podvigov si se preizkusil kot zoolog, danes pa boš postal butanik.Kot butanik boš raziskal rastline na območju v naravi, ki ga boš prehodil. Svoje ugotovitve ponovno zapisuj.Pomagaj si z naslednjimi vprašanji:
 • Katere rastline so na raziskovanem območju najbolj zastopane?
 • So zdrave?
 • Rastejo v iglastem, listnatem ali mešanem gozdu?
 • Je v tem območju veliko ali malo podrasti?
 Preveri, ali je kakšno drevo nenavadne rasti in kaj je razlog za to.S pomočjo drevesnih letnic ugotovi starost okoliških dreves.
Za tabornike:Z aktivnostjo si osvojil del veščine Poznavalec gozda.
Avtorica:
 • Maja Kramar
Viri:

Deli s prijatelji, sodelavci in znanci