Rod kraških j’rt

Smo taborniki iz Sežane! Naš rod je bil ustanovljen leta 1999.

V letu 2019 smo v Rodu kraških j’rt izvedli Vizijo 2019-2024. Prostovoljci smo se pogovarjali o svojih željah in videnju prihodnosti ter na podlagi tega začrtali pot za naslednjih 5 let. V tem času smo si zadali, da bomo delali na treh (za nas) ključnih vrednotah:

 • Pripadnost rodu – med letom večinoma delujemo v manjših skupinah (družine, rodova uprava, ipd), rahlja pa se vez med celotnim rodom. Zato smo si želeli več medgeneracijskega sodelovanja in krepitve pripadnosti »kraškim j’rtam«.
 • Angažiranost – pogosto se nam je dogajalo, da je bilo delo neenakomerno razporejeno med prostovoljci. Velikokrat smo naleteli na t.i. »hobotnice«, ki so opravljale svoje delo, pa tudi delo drugih. Zato smo si želeli večje angažiranosti posameznikov med prostovoljci.
 • Šola za življenje – taborniška znanja nam pridejo prav tako v »gozdu« tudi v ostalih delih našega življenja. Zato se nam zdi pomembno, da spodbujamo »trde veščine« (krepimo fizično delo, izdelovanje izdelkov in pripomočkov, krepimo željo po učenju novih veščin tako, da se učimo znanj, ki jih lahko takoj za tem praktično preizkusimo), prav tako pa velik poudarek dajemo na »mehke veščine« (dobri in učinkoviti komunikaciji, delovanju v skupini, vodenju projektov in skupin, podajanju informacij, načrtovanju in osmišljanju naših dejavnosti, vrednotenju, nagnjenost k iskanju rešitev, oblikovanju dogovorov in doslednem izvajanju sestankov).

Vpis članov izvajamo v začetku šolskega leta. V kolikor vas zanimajo podrobnosti o vpisu, o našem taborniškem programu in kako ga čez leto izvajamo, smo vam na voljo na spletni strani, na Facebooku in na Instagramu. Pišete nam lahko tudi na rodov e-naslov – rkj.sezana@gmail.com.

Želiš izvedeti več ali se nam pridružiti?

  Kontakt

  Kosovelova ulica 6a, 6210 Sežana

  T: 068 126 909

  E: rkj.sezana@gmail.com

  Vodstvo rodu

  Starešina: Helena Sarah Kodrič
  Načelnica: Eva Švigelj

  Privacy Preference Center