Vodova srečanja v živo žal še vedno niso mogoča, zato upamo da ste vodniki našli drug način, da ostajate v stiku s člani. Če vam počasi zmanjkuje idej, kaj lahko počnete na vodovem srečanju na daljavo, smo pripravili nekaj idej. V primeru, da ste izvedli kakšno super spletno srečanje, bomo zelo veseli, če ga delite z nami.  Zabavna in preprosta aktivnost so igre, ki jih lahko skupaj igrate. Za preproste boste potrebovali samo malo predpriprave. Našli smo pa tudi nekaj strani, ki omogočajo brezplačno igranje spletnih iger brez registracije. Spletne strani so večinoma v angleščini, zato je še toliko bolj pomembno, da si vodniki prej pogledate stran. Saj boste le tako lahko potem svojim članom dobro razložili kaj boste počeli. 

Skleda/listki

Igra ugibanja skozi opisovanje pojmov, risanje ali kak drug način. To igro ponavadi igramo tako, da skupaj napišemo na listke pojme. Te prepognemo in zmešamo v skledi. Nato pa člani po vrsti žrebajo listke in predstavljajo pojme v časovni omejitvi (npr. 1 min). Točko dobi član, ki ugane besedo, ter član, ki jo uspešno predstavi. Igro lahko igramo več krogov, ponavadi tako, da se težavnost stopnjuje, saj kasneje v igri že poznamo pojme, npr.: opis pojma, pantomima, risanje, oblikovanje iz plastelina ... Trenutno pa lahko igrate tako, da prosite člane da vam pošljejo besede. Naredite seznam in potem namesto da bi člani žrebali listke, jim vodnik zasebno pošlje pojem. Ostaja veliko spletnih strani, ki vam bodo pomagale pri naključnem izbiranju besed s seznama.

Mesto, žival … na izbrano prvo črko

Preprosta igra, pri kateri poskušamo napisati besede v različnih kategorijah z isto začetnico. Najprej določimo kategorije. Npr.: mesto, država, žival, rastlina, ime, reka, gora ... Vsak krog bodo igralci poskušali zapolniti vse kategorije z besedo z isto začetnico. Črko lahko določimo tako, da člani pokažejo število prstov. Seštevek prstov pa nam pove črko abecede. Pravila se malo razlikujejo od vira do vira, prilagodite si jih svojemu vodu. Igralci lahko pišejo toliko časa dokler prvi ne zapolni vseh kategorij. Igrate lahko tako, da se v vsako kategorijo lahko zapiše samo eno rešitev ali pa tako da število ni omejeno. Ko prvi konča, se krog zaključi. Takrat pogledamo zapisane besede in podelimo točke. Za besedo, ki je nima nihče drug, dobi igralec dve točki. Za besedo, ki jo ima še kdo drug, eno točko. Če pa ni uspel najti besede, potem točk ne dobi.

Mafija

Klasična igra, pri kateri mesto poskuša izločiti mafijo. V mestu imamo mafijo, policijo, zdravnika in prebivalce mesta. Število članov vsake od skupin je odvisno od števila igralcev.   Priporočamo, da je v spletni obliki pripovedovalec vodnik. Ko pa boste že bolj utečeni pa lahko to vlogo prevzamejo tudi člani. Običajno bi vloge napisali na listke, jih zmešali in razdelili članom. Priporočamo, da si tudi tukaj pomagate s programi za naključno določanje. Otrokom sporočite njihovo vlogo preko zasebnega sporočila.Igra se začne. Pripovedovalec: ‘’Mesto zaspi.“ Igralci glave položijo na roke in zaprejo oči. Nato pa pripovedovalec napove, kdo se zbuja in zaspi. Najprej se zbudi mafija. Člani mafije odprejo oči in se sporazumejo koga bodo ubili. Običajno pokažejo nanj, zdaj pa se lahko mafijci sporazumejo preko sporočil. Aplikacije kot je Zoom omogočajo privatna sporočila med člani klica. Odločitev potrdi pripovedovalec in mafija nato zaspi. Zdaj se zbudi policaj ali policaji. Pokažejo na osebo, ki jo sumijo, da je mafijec. Pripovedovalec jim brez besed sporoči, ali imajo prav ali ne. Tudi tukaj pridejo prav zasebna sporočila. Policija zaspi in zbudi se zdravnik oz. zdravniki. Zdravniki lahko zaščitijo eno osebo pred smrtjo. Pokažejo na osebo in ta ne more umreti, če jo je mafija načrtovala odstraniti. Seveda lahko zdravnik zaščiti tudi samega sebe. Zdravnik zaspi.Pripovedovalec: ‘’Mesto se zbudi brez _______ (osebe, ki jo je mafija ubila).” Če so zdravniki uspešno zaščitili osebo, se mesto zbudi živo in zdravo brez žrtev. Kot popestritev lahko pripovedovalec na kratko predstavi nočne dogodke, npr. kako je oseba umrla.Zdaj je na vrsti debata, v kateri sodelujejo vsi igralci. Mesto se mora odločiti, koga bo usmrtilo. Na žalost preko klica ne moremo zaznati ali sosed dela šume, tako da bo potrebno malo več inovativnosti pri razlogih. Povezovalec osebe, ki se pogosto pojavljajo kot predlog za usmrtitev, povabi k zagovoru. Mesto nato glasuje. Po usmrtitvi igralec razkrije, kakšna je bila njegova vloga. Nato mesto spet zaspi ... Mesto zmaga, če uspešno obsodijo vse mafijce. Mafija pa zmaga, če se znebi vseh preostalih igralcev. Bolj zahtevne igre zasnovane na igri mafija, lahko najdete tudi na internetu in ustvarite privatno igralno sobo za svoj vod. Vse strani zahtevajo registracijo: https://epicmafia.com/home, https://www.blankmediagames.com/.

Skribbl

do 12 oseb Spletna igra risanja in ugibanja. Na spletni strani se preprosto naredi privatno igralno sobo in člane povabite s povezavo. Priporočamo, da vodniki sestavite nabor besed, saj lahko tako igrate v slovenščini. Lahko so povezane z določenim področjem taborništva (npr.: orientacija in topografija, pionirstvo …).https://skribbl.io/

Spyfall

do 8 oseb Spletna igra, pri kateri igralci med seboj iščejo vohuna. Vsako rundo računalnik določi vohuna. Preostalim (ne vohunom) sporoči lokacijo, kjer se nahajajo. Cilj ne vohunov je najti vohuna, prej kot vohun odkrije lokacijo. To poskušajo narediti skozi zastavljanje vprašanj. Igra je priporočljiva za gozdovnike in gozdovnice ter starejše. https://www.spyfall.app/

Med spletnim vodovim srečanjem se otroci radi pogovarjajo o tem, kako preživljajo dneve, a ob tem radi tudi kaj počnejo, se premikajo in kravžljajo svoje možgane. Za to je odlična igra Scavenger hunt, ki se jo lahko igrate vsi skupaj. Vodnik naj si zapiše 15 navodil za iskanje predmetov, npr.: nekaj okroglega, nekaj, kar uporabljaš samo poleti, nekaj modre barve, nekaj iz volne, nekaj, kar ima kolesa, nekaj na črko A, kovanec za en cent, nekaj zelo starega ipd. Igro se igra v petih sklopih; na začetku sklopa vodnik pove tri stvari, ki jih otroci (in tudi vodnik) iščejo. Skupaj določite čas, ki ga ima vsak, da stvari najde, npr. minuto. Po koncu te minute morajo vsi nazaj na svoja mesta ter pokazati, kaj so našli. Vodnik določi enega izmed članov, da zapisuje točke - če oseba najde tri stvari, dobi tri točke, če najde dve stvari, dve točki ipd. Na ta način igro ponovimo še štirikrat. Če lahko, naj vodnik navodila in tri pravila deli na deljeni zaslon, da bodo ta ves čas vidna vsem igralcem igre. Če se vam zdi, da gre vsem zelo dobro, lahko določite manj časa za iskanje ali pa iskanje omejite le na npr. svojo sobo. Ob koncu petih sklopov oseba ali več tistih, ki ima največ točk, zmaga. Medtem se lahko vsi zabavate ob najdenih predmetih otrok – modre gate, stare fotografije in volneni cofki na kapah bodo vse spravili v smeh.

S pomočjo video pogovora z vodom se lahko igrate tudi družabne igre, kot npr. Activity. Osebo (vodnik ali član), ki ima doma namizno igro Activity, določite za vodjo igre. Ta oseba razporeja figure po plošči in igralcem s pomočjo sporočil pošilja besede, ki jih morajo drugi zaigrati. V vodu lahko določite pare, ki skupaj igrajo. Pomembno je, da vodja igre vsaki osebi, ki je na vrsti, sporoči, katero besedo mora pokazati, to, kako jo pokaže (ali govori, kaže ali pa riše) pa je odvisno od tega, na katerem polju je par. Risanje lahko poteka tako, da oseba kaže kaj riše na papir, ali pa uporabi deljeni zaslon in riše na računalnik (lahko v aplikaciji Risar, če uporabljate Zoom pa imate možnost risanja tudi v aplikaciji). 


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci