Taborniki smo se tudi letos udeležili mednarodnega izobraževalnega dogodka Svetovne skavtske organizacije, Agora 2024. Agora je letos potekala na Švedskem. Besedilo je pripravil Nejc Cifer, fotografije so del dogodka Agora 2024.

Agora je izobraževalni mednarodni taborniški dogodek, namenjen “roverjem”. V Sloveniji te kategorije ne poznamo, sta pa njeni ustreznici kategoriji PP in RR. Poudarek na teh dogodkih so običajno aktualne teme in problemi v svetu ter vloga tabornic in tabornikov pri njihovem reševanju. Sodelujejo vse države, ki so članice Svetovne skavtske organizacije (WOSM). Vsaka država pa običajno pošlje po dva zastopnika, letos pa je dogodek potekal na Švedskem.

Prvi dan je bil namenjen prihodu na kraj dogodka (Tjörnarp) ter spoznavanju vodstva in ostalih udeležencev. Ker zaradi različnih časov prevoza nismo prišli vsi hkrati, smo ta dan imeli prosti večer, kjer smo se z ostalimi taborniki spoznavali ob različnih družabnih igrah.

Ostali dnevi so bili polni raznolikega ter dinamičnega programa. Vsaka aktivnost je bila sestavljena iz kratkega uvoda ter daljšega praktičnega dela. V uvodu smo se spoznali z osnovami posamezne teme ter učinkovitimi metodami ali orodji, ki nam lahko pridejo prav. Praktični del pa je temeljil na tem, da to znanje vključimo v naš proces reševanja problemov. V ta namen so bile pri vsaki aktivnosti pripravljene naloge, ki smo jih morali rešiti sami ali pa v skupini. Za uspešno reševanje pa smo morali uporabiti novo pridobljeno znanje.

Letos je bil poudarek na trajnostnih rešitvah, zaradi česar so se teme navezovale na to, kaj trajnostna rešitev sploh je in kako izvesti trajnostni projekt. Vsa predavanja so bila zelo zanimiva, najbolj pa sta mi bili všeč predavanji o efektivni komunikaciji (“golden circle” metoda) ter o vodenju ljudi (PIN metoda, vrste osebnosti in razreševanje  konfliktov).

Celoten dogodek mi je zelo zaznamoval obisk živalskega vrta, kamor pa nismo šli kot obiskovalci, temveč kot prostovoljci. Zaposlenim v živalskem vrtu smo pomagali pri različnih opravilih, ter jim s tem olajšali njihovo delo. Skozi to aktivnost sem videl, kako lahko tudi majhna prostovoljna dela, za katera ne potrebuješ veliko napora, nekomu pomenijo zelo veliko. Zaradi tega si želim podobne akcije izvesti tudi na lokalni ravni, saj so tako za mlade kot za odrasle lahko način za druženje, spoznavanje in zabavo, kjer lahko hkrati nekomu pomagamo.

Utrinek Agore je med drugim bil tudi mednarodni večer. Tam je vsaka država postavila svojo stojnico, kjer je predstavila taborništvo ter domačo kulinariko. Poleg pokušine so se predvajale tudi narodne pesmi, na katere smo skupaj plesali. Predvsem pa je bilo zanimivo videti, kako poteka taborništvo v različnih državah. V Litvi se denimo taborniki delijo v tri kategorije: pomorski, kopenski ter zračni taborniki.

Skupaj s taborniki iz Malte, Grčije, Madžarske, Francije, Srbije, Makedonije in ostalih držav smo v prostem času prehodili veliko okoliških pohodnih poti. Poleg teh pa smo veliko časa preživeli tudi na odbojkarskem igrišču, ki se je nahajalo za kočo. Na srečo nam je vreme dopuščalo, da smo obilico časa preživeli zunaj, kar smo tudi izkoristili.

Najbolj neverjetno je bilo videti, kako kljub temu, da smo prišli iz različnih držav in smo se na dogodku prvič srečali, nismo imeli nobenih težav s komunikacijo. Lahko si pristopil in začel pogovor s komerkoli. Na dogodku sem dobil veliko prijateljev iz celotne Evrope, s katerimi sem še zdaj v kontaktu.

Vsem, ki se imate možnost udeležiti tega dogodka, vam to močno priporočam.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci