Taborniki smo se predstavili na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja. Gre za največji dogodek v Sloveniji, na katerem se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote Civilne zaščite, reševalne službe, domače in tuje službe ter nevladne organizacije, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos je dogodek potekal v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, med 26. in 28. majem.

Predstavitev našega načina dela in postavitve začasnega naselja

Našo organizacijo in delovanje smo predstavljali v notranjih in zunanjih prostorih prizorišča. V notranjosti smo predstavljali predvsem naše vrednote, način dela in delovanje ter učenje v majhnih skupinah oz. vodih. Glavna poudarka zunanje predstavitve pa je sta bila postavitev in upravljanje z začasnim naseljem. Taborniki znamo postaviti in upravljati začasno naselje, kar bomo pokazali z vajo Zlet Cerkno 2022. Postavili bomo naselje za do 1000 prebivalcev in v njem tudi nekaj dni bivali.

Lokacije so bile dobro obiskane

Tako na zunanji kot na notranji lokaciji se je ustavilo veliko število ljudi; voden ogled s strani Civilne zaščite po lokacijah je prinesel veliko obiskanost s strani skupin vrtcev in osnovnih šol, s katerimi smo izmenjali kar nekaj besed in jim podelili naše brošure. Naše delovanje smo predstavili tudi mednarodni delegaciji, ki je pokazala navdušenje nad vzpostavitvijo začasnega naselja v sklopu Zleta 2022. Izraženo je bilo tudi zanimanje za ponovno obuditev taborniške dejavnosti na Ptuju. Obe lokaciji je obiskalo okrog 500 udeležencev, ki so pokazali zanimanje za naše aktivnosti in naš način dela ter nam tako izkazali veliko podporo.

Poročilo je pripravljeno po zapisih Marka Jerebiča, Tomaža Oseta in Marjana Hrovata. Tabornike so na dnevih zaščite in reševanja predstavljali še: Andraž Drešček, Rok Franc, Nina Medved, Sašo Konrad, Aleš Skalič, Matevž Jakelj, Timi Kokol, Miha Eder, Rok Pandel, Domen Uršič, Martin Unuk, Simon Lončarič, Gaja Jelen, Jasna Vinder in Tinkara Ošlovnik.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci