Taborniki se bomo, kot dolgoletni partnerji nacionalne civilne zaščite oz. Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), predstavili na letošnjih Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja! 

Kako smo v civilno zaščito vključeni taborniki?

Znotraj naših enot civilne zaščite pokrivamo 3 področja:

  • enota za mobilni stacionarij (MOBSTAC),
  • enote za postavljanje zasilnih prebivališč (PZP) in
  • enota za vodenje in upravljanje začasnih naselij (VUZN).

Kdaj bodo potekali Bogatajevi dnevi?

Bogatajevi dnevi so odprti za vse udeležence in potekajo kar 3 dni. Gre za največji dogodek v Sloveniji, na katerem se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote Civilne zaščite, reševalne službe, domače in tuje službe ter nevladne organizacije, ki so vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos bo dogodek potekal v najstarejšem slovenskem mestu Ptuj, med 26. in 28. majem.

Zainteresirani (taborniki) ste vabljeni, da udeležite dogodka! Pridete lahko v okviru enot CZ, v okviru taborniških društev ali zgolj kot posamezniki. Več informacij in urnik vsebin na glavnem odru so dostopni na povezavi.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci