Na 41. Skupščini ZTS bomo v skladu s Statutom Taborniške fundacije potrdili predsednika uprave in pa člane upravnega odbora, ki ga sestavljajo štirje člani. Predlagatelji so lahko posamezniki sami, rodove uprave, vodstva območnih zvez in drugi organi ZTS. 

Pogoji

Pri izbiri kandidatov in kandidatk za funkcije v organih Taborniške fundacije želimo na najbolj odgovorne funkcije imenovati izobražene, razgledane in izkušene tabornice in tabornike, ki čim bolj ustrezajo liku, ki ga opredeljujejo taborniški zakoni.

Za imenovanje članov nove uprave se upoštevajo naslednja merila:

  • poznavanje načel in metod taborniškega gibanja,
  • poznavanje dela taborniške organizacije,
  • izkušnje z vodenjem organizacij,
  • mednarodne povezave,
  • nečlanstvo v upravnih odborih organizacij s podobnimi nameni kot je namen fundacije,
  • niso člani organov v političnih strankah,
  • znanja in izkušnje potrebne za dobro gospodarjenje fundacije.

Člane upravnega odbora in predsednika imenuje skupščina Zveze tabornikov Slovenije v mesecu pred iztekom mandata (april 2022). Mandat članov uprave traja štiri leta. Člani uprave, ki jim je potekel mandat, so lahko ponovno imenovani.

Več informacij in prijave

Celoten poziv in prijavnica sta dostopna na spodnjih povezavah.

Celoten pozivPrijavnica

Deli s prijatelji, sodelavci in znanci