V teh dneh se je Slovenija z nastopom epidemije ponovno fizično oddaljila, kar prinaša določeno stisko vsem, čeprav vemo, da je to dobro. Tudi tabornikom ni najlažje, saj smo radi skupaj v naravi, ob tabornem ognju, kitari in petju. Vendar smo prepričani, tako kot smo bili spomladi, da taborništvo ni nič manj taborništvo, četudi je na daljavo. Čeprav smo srečanja v živo odpovedali, ni bojazni, da ne bi bili taborniki morda še bolj aktivni na daljavo. V teh dneh se intenzivno ukvarjamo s pripravo dobrega programa za taborništvo na daljavo, ki bo primerno starosti otrok, poučno, zanimivo, ne bo zgolj "Zoomanje" in bo razbremenilo tudi starše. Zavedamo se svoje odgovornosti v teh razmerah, kar pomeni, da lahko, kljub temu da smo prostovoljska mladinska organizacija, poskrbimo za kakovostno preživljanje časa doma. Predvsem pa si želimo otrokom ter mladostnikom omogočiti pristen stik s sovrstniki, ki je zanje nujen. Ob tem bomo aktivno delovali tudi na področju civilne zaščite in reševanja ter pomagali  državi, da bo epidemija prizadela čim manj ljudi. Na koncu vsega pa ne bomo pozabili niti na šesti taborniški zakon, ki pravi, da je tabornik veder. Ravno veselje in vera v boljši svet nam omogočata, da taborništvo tudi v teh razmerah ne zamre, ampak se še bolj razplamti.


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci