Narava nam zagotavlja vse, kar potrebujemo za življenje - od zraka, ki ga dihamo, do vode, ki jo pijemo, od zavetja, ki ga potrebujemo, do gospodarstva, s katerim služimo. Narava skrbi, da živimo dobro in zaradi nje še boljše. Vendar je zaradi našega početja celotno blagostanje, ki ga uživamo, ogroženo.(povzeto po: https://www.earthhour.org/)

Earth Hour ali Ura za Zemljo je največji svetovni okoljski dogodek. Posameznike, podjetja, vlade in skupnosti WWF povabi, da za eno uro ugasnejo luči in razmislijo o ukrepih potrebnih za preprečevanje podnebnih sprememb.

Letos se bomo v Sloveniji Uri za Zemljo pridružili v soboto, 30. 3. 2019, med 20.30 in 21.30. Vabljeni, da v tem času ugasnete luči tudi doma.

Tabornikom je skrb za Zemljo še posebej blizu, zato ne podpiramo le simbolnega ugašanja luči, temveč spodbujamo, da storite v duhu te akcije še kakšno dejanje. Naša krovna skavtska organizacija WOSM je pripravila vrsto idej, ki so povezane s participacijo in razmišljanjem o naravi, biotski raznovrstnosti, skrbi in 15. ciljem trajnostnega razvoja - Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti.

Na lokalni ravni pa tudi rodovi po svojih zmožnostih pripravljajo večje ali manjše akcije, dogodke ob Uri za Zemljo, ki bodo sam dogodek še bolj oplemenitili z dejanji.

Pridružite se nam v Uri za Zemljo!


Deli s prijatelji, sodelavci in znanci